2024. július 20. szombat
Bevezető

A légkör számos gáz és benne finoman eloszló mikroszkopikus méretű szilárd vagy cseppfolyós részecske keveréke, együttes rendszere. Összetétele meghatározza a benne lejátszódó fizikai és kémiai folyamatokat, melyeknek a légkörön belüli energia-eloszlásra és a kondenzációs folyamatokra gyakorolt hatása döntő jelentőségű a bolygó éghajlata szempontjából. A légkör állandó kölcsönhatásban van a többi szférával (bioszféra – benne az ember is, hidroszféra, pedoszféra stb.), kihat azok állapotára, miközben nyomanyagok kibocsátásával azok is befolyásolják a légkör összetételét. Az emberi tevékenységnek a légkör összetételére gyakorolt hatása az ipari forradalom kibontakozása óta jól megfigyelhető, és mára meghatározóvá vált. Környezetünk állapota, létfeltételeink szorosan kapcsolódnak a légkör fizikai, kémiai tulajdonságaihoz, ezért a levegőkörnyezet vizsgálata a légkörtudomány fontos része. Az Országos Meteorológiai Szolgálatnál (OMSZ), illetve jogelődjénél mintegy fél évszázada folynak levegőkémiai mérések, levegőkörnyezeti kutatások. Az alábbiakban a jelenleg folyó tevékenységeket mutatjuk be röviden.

1. ábra

Levegőszennyezés folyamata és hatásai