2024. június 12. szerda
HAWK-3 meteorológiai munkaállomás

A HAWK-3 az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) saját fejlesztésű, operatívan használt interaktív megjelenítő rendszere, amely lehetővé teszi az előrejelző szakember számára a napi munka során a rendelkezésre álló igen nagy mennyiségű meteorológiai információ rendszerezését. A program az adatokat térképeken és speciális meteorológiai diagramokon (pl. emagramon,vertikális metszeten) képes ábrázolni és különleges megjelenítési funkciói révén hatékony eszközt jelent az időjárási folyamatok és a numerikus előrejelzések áttekintéséhez. 

A HAWK-3 Linux operációs rendszer alatt működő grafikus szoftver. A program elsősorban az OMSZ-nál használatos speciális formátumban tárolt adatokat képes megjeleníteni. Az adatok többnyire NetCDF (Network Common Data Form), HDF (Hierarchical Data Format) vagy egyéb speciális bináris fájlokban vannak eltárolva, és az adatok folyamatos frissülése naponta több mint száz GByte méretű adatforgalmat jelent. Ez a mennyiség jórészt a numerikus előrejelzési modellek nagy tér- és időbeli felbontású rácsponti adatainak, valamint nagyfelbontású műholdképeknek köszönhető. A megjelenítő rendszer tehát igen nagy mennyiségű nyers adatot dolgoz fel naponta.

 1. ábra

Előrejelzési mezők megjelenítése a HAWK-3 meteorológiai munkaállomáson

 
A HAWK-3 rendszer elsődleges felhasználói az előrejelzők, de kutatási feladatok során is hasznos segédeszköz, elsősorban esettanulmányokhoz, publikációkban megjelenő térképek, ábrák készítéséhez. Az OMSZ megújult honlapján található időjárási térképek (pl.: Aktális időjárás, Előrejelzés) nagy része is a HAWK-3 szoftvercsomaggal készül.


Fejlesztés főbb állomásai

A HAWK rendszer fejlesztése 1994 nyarán indult meg. Az első operatív verzió (HAWK-1), amely már képes volt a különböző meteorológiai információk (radar- és műholdképek, felszíni és magas légköri megfigyelések, előrejelzések) együttes megjelenítésére, 1998 januárjára készült el. Ennek a rendszernek a korszerűsített, nagymértékben továbbfejlesztett verziója a HAWK-2 meteorológiai munkaállomás, amelyet 2000 augusztusától használnak a meteorológusok. 2004-ben a program nemzetközi (angol nyelvű) változata is elkészült. A HAWK-2 meglehetősen népszerűnek bizonyult a felhasználók körében, de továbbfejlesztéséhez jelentős átalakításra lett volna szükség, ami miatt egy új rendszer kialakítása hatékonyabb lépés volt.

Az új rendszer, a HAWK-3 fejlesztése 2005-ben kezdődött, 2009-től teszt jelleggel használták az előrejelzők, 2011-től pedig operatív üzemben áll.


HAWK-3 meteorológiai munkaállomás főbb jellemzői

Megjelenített adattípusok:

 • rácsponti adatréteg (mérésből vagy modell előrejelzésből, térképen és vertikális térbeli, valamint időbeli metszeten),
 • radarképek és műholdképek (egyedi csatornák és kompozit képek),
 • felszíni mérések, megfigyelések,
 • rádiószonda mérések és AMDAR adatok (térképen és termodinamikai diagramon, hodográffal),
 • villámlokalizációs adatok
 • frontvonalak (szerkesztéssel)
 • képi adatok (pl. webkamera, térképen és önálló képként)

Megjelenítési típusok:

 • térképes (6 féle beépített vetülettípus, valamint a proj4 csomagban elérhető vetítések)
 • vertikális térbeli keresztmetszet
 • vertikális időbeli metszet      
 • termodinamikai diagram (emagram, skew-t, tefigram, Stüve diagram)

A rendszer további tulajdonságai:

 • tetszőleges ablakelrendezés, ablakok időbeli összehangolása
 • képek, képsorozatok mentése
 • adat mintavétel, távolságmérés, nagyítás, kép eltolás, hurokfilm
 • különböző adatrétegek együttes, egymáson történő megjelenítése, tetszőleges grafikai, színezési beállítással
 • származtatott adatok megjelenítése (műveletek végzése – elsősorban – rácsponti adatokon)
 • ablakelrendezést, adatrétegeket és grafikai tulajdonságokat magába foglaló munkafolyamatok, ún. makrók mentése és visszatöltése
 • automatikus adatfrissítés
 • nyomtatás
 • futtatás nem interaktív módban (képgyártáshoz, nyomtatáshoz)
 • több processzor/mag használata számításigényes műveletekhez
 • kiterjeszthető nyelvi támogatás
 • telepített gépeken automatikusan frissülő rendszer

 2. ábra

 Vertikális térbeli metszet a HAWK-3-ban
A felső ablak analízismezőket, műholdképet és frontvonalakat tartalmaz,
az alsó ablak sárga vonal mentén készített vertikális térbeli metszetet mutatja

 

3. ábra

Rádiószonda felszállás adatainak megjelenítése termodinamikai diagramon


További tervek

A HAWK-3 még nem tud minden olyan típusú adatot megjeleníteni, amire az előző verzió már képes volt. A fejlesztés során a legfontosabb és leggyakrabban használt adatok kerültek előbb megjelenítésre, és ezeket követik a kevésbé fontos vagy kevesebbet használt adatok. Még hátralevő megjelenítési formák, illetve adatok (a teljesség igénye nélkül):

 • Trajektória és transzpont modell eredmények megjelenítése (melyek elsősorban légszennyeződés nyomon követésére illetve előrejelzésére használhatók),
 • Meteogram készítés (pontra vonatkozó időbeli grafikonok, vertikális időbeli metszetek).

Ezenkívül további fejlesztések várhatók a jövőben, részben előrejelzői, kutatói, részben az esetleges piaci igényeknek megfelelően.


Frissítve: 2012. október 1.