2024. június 15. szombat
Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ

Jogszabályi felhatalmazás alapján a Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ (LRK) látja el az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) szakmai irányításának operatív feladatait és minőségellenőrzését.

A 4/2011. (I. 14) VM rendelet szerint a környezeti levegő vizsgálatára kijelölt nemzeti referencialaboratórium, ennek megfelelően biztosítja a levegőminőségi mérések visszavezethetőségét, továbbá a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben az adatkezelő, valamint a közadatok újrahasznosításáról szóló törvényben a közadatot kezelő közfeladatot ellátó szerv számára meghatározott feladatokat is ellátja.

A Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ akkreditált státusszal rendelkezik, mint

  • kalibrálólaboratórium (MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szerint)
  • jártassági vizsgálatot szervező szervezet (MSZ EN ISO/IEC 17043:2010 szerint)
  • vizsgálólaboratórium (MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szerint).

Az LRK Kalibráló Laboratórium végzi a levegőterheltségi szint mérését és a helyhez kötött kibocsátások ellenőrzését végző vizsgálólaboratóriumok gázelemzőinek kalibrálását, továbbá tevékenysége kiterjed gázkeverők áramlásszabályozóinak, áramlásmérők, ózongenerátorok és gázkeverékek kalibrálására.

Helyszíni kalibrálásokat végez az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat állomásain és országszerte erőművekben, gyártóüzemekben, ahol folyamatos emissziómérő-rendszer üzemel.

1. ábra 2. ábra

LRK Kalibráló Laboratórium


Az LRK Jártassági Vizsgálati Iroda emissziós és immissziós méréstartományban laboratóriumi körméréseket, továbbá környezeti levegő mérésével kapcsolatos helyszíni mérési gyakorlatokat szervez PM frakciók mérésére.

Nem akkreditált tevékenység keretében jártassági vizsgálati programot bonyolít PM minták analitikai elemzésére is.

 3. ábra

Helyszíni PM10 összemérés


Az LRK Vizsgálólaboratórium a környezeti levegő folyamatos helyszíni mérését, mintavételét és a levett PM minták alapján laboratóriumi analízissel elemi szén, szerves szén, teljes szén tartalmának meghatározását végzi.

A Vizsgálólaboratórium nem akkreditált laboratóriumi tevékenysége kiterjed toxikus elemek és policiklusos aromás szénhidrogének (PAH) vizsgálatára is.

 4. ábra

Mobil vizsgálólaboratórium


A fenti szolgáltatások magánszervezetek és külföldi partnerek számára is elérhetőek.

Az LRK része az Országos Légszennyezettségi Adatközpont, aminek feladata az OLM automata mérőállomásairól és manuális mérőpontjairól beérkező adatok gyűjtése és végső érvényesítése. A feldolgozott adatok alapján adatszolgáltatást végez hazai és nemzetközi szervezetek részére és évente elkészíti Magyarország levegőminőségi állapotának értékelését.

 5. ábra

Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat mérőpontjai és mérőállomásai


Ugyancsak az LRK feladata a folyamatos működésű automata gázelemzők és pormonitorok típusjóváhagyása, amely előfeltétele a műszerek magyarországi forgalmazásának.


További információ: www.levegominoseg.hu 

Kapcsolódó oldal: Városi légszennyezettség