2023. február 6. hétfő
OMSZ hírek

OMSZ: 2023. január 5. 14:59

Elhunyt dr. Galló Vilmos meteorológus, egykori munkatársunk

Fájdalommal tudatjuk, hogy dr. Galló Vilmos egykori kollégánk, az Országos Meteorológiai Szolgálat korábbi osztályvezetője életének 91. évében, 2022. december 12-én az otthonában, szerettei körében elhunyt. Nyugodjék békében!

Galló Vilmos (Ózd, 1932. június 19. – Csákvár, 2022. december 12.) az ELTE TTK meteorológus szakán 1955-ben szerzett diplomát. Az oklevél megszerzése után a Magyar Honvédség légierejében lett szinoptikus tiszt, hadnagyi rendfokozattal. A Repülő Időjelző Központban kapott beosztást. Miután nem írta alá a Kádár kormányzat által a forradalom megkövetelt „Tiszti Nyilatkozatot” 1957 elején leszerelt és másfél évig, mint gépkocsivezető dolgozott.

1958. december 1-én tudományos gyakornokként nyert felvételt az Országos Meteorológiai Intézet Sugárzáskutató Osztályára. Itt a Nemzetközi Geofizikai Év munkálatainak volt aktív résztvevője. 1960-ban a Műszerszerkesztő Osztályra helyezték át, műszerkonstrukciós feladatok végrehajtására, tudományos munkatársi besorolásban. 1969-től vezette a Műszerszerkesztő Osztályt. Konstrukciós témái villámszámlálók, UV sugárzásmérők, hőháztartás- és párolgásmérők, műhold vevő berendezés, meteorológiai adatgyűjtők voltak. 1971-ben osztályvezetői beosztása mellett megkapta a tudományos főmunkatársi besorolást.

1974-ben, az időközben létesült Szarvasi Agrometeorológiai Obszervatóriumba, kérte áthelyezését, ahol tudományos főmunkatársi besorolásban, osztályvezető helyettesi rangban dolgozott nyugdíjazásáig. Az ott folyó agrometeorológiai mérések mellett számos műszerfejlesztésében is részt vett. Egyik közreműködője volta a Fertő-tó párolgásával foglalkozó kutatásnak. 1983. június 1-én Debrecenben egyetemi doktori szigorlatot tett, disszertációjának címe: A vízfelszín párolgása volt. Eredményeit az intézeti Beszámoló Kötetben publikálta. Aktívan közreműködött a nyolcvanas évek végén megindult műholdas mérések agrometeorológiai hasznosításához kapcsolódó felszíni kalibrációs mérésekben. 1994-es nyugállományba vonulásáig szorosan együttműködött a Szarvasi Főiskolával és a Szarvasi Öntözési Intézettel.

2006-ban a Magyar Meteorológiai Társaság a Berényi Dénes Emlékdíjjal tüntette ki. 2022-ben Nagy István agrárminiszter Életfa Emlékplakett Arany fokozata kitüntetést adományozott részére az Országos Meteorológiai Szolgálat kötelékében végzett sok évtizedes kiemelkedő szakmai munkája, fejlesztő tevékenysége elismeréseként, amit otthonában vett át 2022. április 6-án.

Kedves Vili! Igaz ember és nagyon jó kolléga voltál. Emléked kegyelettel őrizzük.