2023. október 4. szerda
OMSZ hírek

OMSZ: 2022. október 5. 14:00

Elhunyt dr. Szakács Györgyné egykori munkatársunk

Fájdalommal tudatjuk, hogy dr. Szakács Györgyné, Steiner Lajos emlékéremmel kitüntetett egykori kollégánk, a Magyar Meteorológiai Társaság tagja, az Országos Meteorológiai Szolgálat korábbi igazgató-helyettese életének 98. évében, 2022. október 2-án elhunyt. Nyugodjék békében!
Búcsúztatása az Új Köztemetőben (1108 Budapest, Kozma u. 8-10.) lesz 2022. október 25-én 11:45-kor.

Szakács Györgyné, született Farkas Amália 1925. augusztus 5-én született Budapesten. Érettségi után a Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészkarának matematika-fizika szakára vették fel. Végbizonyítványát 1949-ben kapta meg, mennyiségtan-természettan szakos szakvizsgázott tanárjelöltként. Egyetemi évei alatt a matematika és a fizika mellett meteorológiát is tanult.

Még tanulmányai közben, 1945. szeptember 10-én kezdte meg – ahogy ő fogalmazott „szolgálatát” – az akkori Országos Meteorológiai és Földmágnességi Intézetnél, az Országos Meteorológiai Szolgálat elődjénél. Kisegítő laborasszisztens, később tudományos segédmunkatárs, majd tudományos munkatárs a Tájékoztató és Adatfeldolgozó Osztályon, melynek később helyettes vezetője lett. Éveken át vezette a „Meteorológiai mezők statisztikai szerkezetének vizsgálata a hálózat állomásainak racionális elhelyezése céljából” c. KMI kutatási témacsoportot. E témakörrel kapcsolatban számos tudományos dolgozata jelent meg, és előadásokat tartott nemzetközi szimpóziumokon. Munkájának, valamint emberi hozzáállásának elismeréseképpen 1970-ben elnyerte a Munka Érdemrend Ezüst Fokozatát. Operatív beosztásával járó teendői mellett rendszeresen tartott referátumokat különféle klimatológiai kutatásairól, melyek az időjárási események, éghajlati hatások széles skáláját ölelték fel. Évtizedeken át tagja volt a Légkör folyóirat Szerkesztő Bizottságának.

Vezetői mindvégig a lehető legnagyobb elismeréssel szóltak róla. „Lelkiismeretes, alapos, jó vezető; az Intézet vezetésében ideális munkatárs.”,  „A csapadékhálózatnak és a csapadék adatok feldolgozásának egyik legjobb ismerője.” „Munkaköre ellátásában a precizitás a legjellemzőbb tulajdonsága, ezen kívül a gondosság és előrelátás jellemzi. Munkatársaival való viszonya közvetlensége, élénksége miatt igen jó, az osztály valamennyi tagjával jó, szinte baráti viszonyban van, közöttük nincs soha semmi ellentét. Munkatársait szívesen támogatja tanácsaival, a fiatalokat szívesen tanítja a feladatok elvégzésére. Fejlett szociális érzékkel rendelkezik.”

1971. január 1-én Czelnai Rudolf igazgató kinevezte főosztályvezetővé: megbízta az Adatközpont vezetésével. 1973. május 1-től a Központi Meteorológiai Intézet (KMI) igazgató-helyettese lett 1980. szeptember 30-i nyugdíjba vonulásáig.

A Magyar Meteorológiai Társaság (MMT) aktív tagja volt, még 90 évesen is részt vett a rendezvényeken, tagtársaival is tartotta a kapcsolatot. 1979-ben az MMT Steiner Lajos Emlékérem kitüntetésben részesült. 2014-ben az MMT választmánya tiszteleti taggá választotta.

2015-ben dr. Fazekas Sándor miniszter Életfa Emlékplakett Arany fokozata kitüntetést adományozott Amália néninek, az Országos Meteorológiai Szolgálat éghajlati kutatásaiban, valamint az adatfeldolgozás és tájékoztatás területén 35 éven keresztül végzett szorgalmas, magas színvonalú munkájáért, és eredményes vezetői tevékenységéért.

Követendő életút van mögötte – az új generációk számára mintául szolgálhat az Ő szorgalma, becsületes munkavégzése és az ahhoz való emberi hozzáállása.