2023. október 4. szerda
OMSZ hírek

OMSZ: 2022. október 25. 20:22

Pályázat a Dévényi Dezső Numerikus Prognosztikai Emlékéremre

A Dévényi Dezső Numerikus Prognosztikai Emlékérmet olyan fiatal kutatónak ítélik oda, aki maradandó teljesítményt nyújtott azon meteorológiai szakterületek valamelyikén, amelyen Dévényi Dezső is tevékenykedett. A díjra való angol nyelvű pályázatokat 2022. október 30. éjfélig lehet benyújtani.

Pályázati felhívás [pdf: 233 KB]

Előzmények

A Dévényi Dezső szellemi hagyatékának megőrzését szolgáló emlékdíjat az erre kijelölt testület ítéli oda egy olyan fiatal kutatónak, aki maradandó teljesítményt nyújtott azon meteorológiai szakterületek valamelyikén, amelyen Dévényi Dezső is tevékenykedett. A díjat 2011-ben Havasi Ágnes, 2013-ban Pieczka Ildikó, 2015-ben Breuer Hajnalka, 2017-ben Szépszó Gabriella, 2018-ban Haszpra Tímea, 2019-ben Torma Csaba, 2020-ban Torma Péter, míg 2021-ben Allaga-Zsebeházi Gabriella érdemelte ki.

A díj névre szólóan gravírozva a „Dévényi Dezső Numerikus Prognosztikai Emlékérem”, valamint 60 000 Ft könyvutalvány.


Emlékdíjra való pályázás feltételei

  • A díjra pályázhat minden olyan magyar szakember, aki a pályázás évében még nem tölti be a 40. életévét.
  • A pályázatot vagy a javaslatot angol nyelven kell benyújtani.
  • Pályázatot adhat be a pályázási kritériumokat kielégítő személy, illetve javaslattal élhet bárki, aki úgy gondolja, hogy a környezetében van díjra érdemes személy, aki megfelel a pályázati felhívás követelményeinek.
  • A pályázat a meteorológián belül a dinamikus meteorológia, illetve a numerikus prognosztika szakterületével kell, hogy közvetlen kapcsolatban álljon.
  • A pályaműnek tükröznie kell azt a tudományos (szakmai) teljesítményt, amely alapján a pályázó, illetve javaslattevő úgy érzi, hogy a jelölt méltó a „Dévényi Dezső Numerikus Prognosztikai Emlékérem” elnyerésére.
  • A szakmai teljesítmény tárgya lehet diplomamunka, PhD dolgozat, tudományos cikk, vagy bármilyen olyan kutatás és fejlesztés, amely kapcsolódik a numerikus prognosztikához és/vagy dinamikus meteorológiához, valamint érdemi elméleti és/vagy gyakorlati eredménnyel jár. Amennyiben a pályázatban hivatkozott szakmai munka magyar nyelvű, úgy annak rövid (maximum 1-2 oldal) angol összefoglalóját is kérjük mellékelni.
  • Saját munkával való pályázás esetén a pályázathoz mellékelni kell az előző pontban említett munka elméleti és gyakorlati részleteit a kapcsolódó dokumentációkkal (dolgozat, cikk, szoftver leírás stb.) együtt.
  • Javaslattétel esetén a javaslatot alá kell támasztani olyan részletekkel, amelyek hitelt érdemlően bizonyítják a javasolt személy díjra való rátermettségét. A javaslathoz lehetőség szerint mellékelni kell a jelölt életrajzát is. A Bíráló Bizottság további kérdésekkel fordulhat a jelölthöz, ezért annak elérhetőségét (legalább email címét) is meg kell adni a javaslathoz.
  • A pályázás határideje 2022. október 30., éjfél. A pályázati anyagot elektronikusan (emailben) kérjük beküldeni Szépszó Gabriella részére (email: szepszo.g@met.hu). Az email tárgyában kérjük a „Dévényi Dezső Numerikus Prognosztikai Emlékérem” szöveg feltüntetését. A pályázati email beérkezését visszaigazoljuk.

A pályázatokat elbíráló testület tagjai a család, a kortársak, a tanítványok és a korábbi díjazottak képviselői. A díj átadására ünnepélyes keretek között egy erre a célra meghirdetett virtuális (online) rendezvényen 2022. november végén fog sor kerülni, ahol a díjazott rövid, angol nyelvű előadás keretében mutatja be a pályaművéhez kapcsolódó munkásságát.


Kapcsolódó oldalak: