2023. december 5. kedd
OMSZ hírek

OMSZ: 2014. augusztus 22. 17:00

Haszpra László kollégánk kitüntetése

Dr. Haszpra László, az Országos Meteorológiai Szolgálat tudományos tanácsadója, az ELTE Meteorológia Tanszék címzetes egyetemi tanára a 2014. évi, az Államalapító Szent István ünnepe, augusztus 20-a állami ünnep alkalmából rendezett ünnepségen dr. Fazekas Sándor földművelésügyi minisztertől vehette át a Magyarország Köztársasági Elnöke által adományozott magas rangú kitüntetést. A Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetésre az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke terjesztette fel a légszennyező anyagok terjedésének és kémiai átalakulásának vizsgálatában elért magas színvonalú eredményeiért, kiemelkedő publikációs tevékenységéért és oktató munkájáért.
Ezúton is gratulálunk!

A Magyar Érdemrend Tisztikeresztje a magyar állam által adományozható legmagasabb kitüntetésnek, a Magyar Köztársasági Érdemrendnek a fokozata. 2011-ig a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje néven adományozták. Az Érdemrend nagyra becsült, a nemzet szolgálatában, az ország fejlődésének elősegítésében, a haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában kifejtett kimagasló, példamutató személynek adható. A kitüntetéseket általában valamilyen nevezetes – Magyarország történelme szempontjából lényeges esemény tiszteletére tartott – ünnepen, többnyire nemzeti ünnepen, így március 15-én, augusztus 20-án vagy október 23-án adják át. A kitüntetéseket minden esetben a köztársasági elnök adományozta a miniszterelnök vagy az adott miniszter felterjesztése és ellenjegyzése mellett. Évente legfeljebb 140 adományozható belőle az egész országban.

Kapcsolódó oldalak: