2024. április 20. szombat
Videók

HungaroMet: 2012. március 9. 13:34

Múzeumi séta – Napfénytartammérő

Üveggömb …, a jósnő eszköze? Nem, ez a napfénytartammérő. Legtöbbünk gyermekkori emléke, hogy nagyítóval gyűjtöttünk össze napsugarakat – a hatás ismerős. Ez a napfénytartammérő működési elve. A speciális üvegből készült gömb az égbolt minden irányából képes összegyűjteni a beeső napsugarakat, és a mögötte lévő fémhéjban elhelyezett idő beosztású papírszalagot kiégeti, így kiszámítható a napos órák száma.

Egyéb műszereink az égbolt sugárzás mérésére is alkalmasak. Ezek író műszerek, gráfok, melyek papírszalagra rajzolják a mérés eredményeit.

HungaroMet: 2012. március 2. 09:10

Országos Meteorológiai Szolgálat megfigyelőhálózata

Vajon mik az építőkövei (alapkövei) az időjárás megfigyelésének és az előrejelzésnek, mi az, ami elengedhetetlenül fontos például az un numerikus modellek futtatásához. A mért meteorológiai adatok, melyeket a legkülönfélébb mérőrendszerek segítségével regisztrálnak, nem csak hazánkban, hanem szerte a világon. Most ezekkel a mérőhálózatokkal ismerkedhetünk meg, melyek egy része már automatikusan, emberi beavatkozás nélkül működik, másrészt pedig fél-automatikusan, hiszen az emberi szem és a tudás sok esetben még ma sem pótolható műszerekkel.

HungaroMet: 2012. március 1. 17:00

Országos Meteorológiai Szolgálat szakkönyvtára

Az Országos Meteorológiai Szolgálat könyvtára tudományos és nyilvános szakkönyvtár. Feladata, hogy gyűjtse és megőrizze a magyar nyelvű és – anyagi lehetőségektől függően – a külföldi szakirodalmat, melyet az olvasók rendelkezésére bocsájt. A könyvtár állománya három fő részből áll: könyvek, periodikák és adatos anyagok.

HungaroMet: 2012. február 1. 10:39

Országos Meteorológiai Szolgálat tevékenységei

A több mint 140 évre visszanyúló tradíciónak megfelelően az OMSZ meteorológiai adat-, információgyűjtő és elemző szervezet, amely az utóbbi évtizedekben egyre inkább információszolgáltató szervezetté is vált. Ennek megfelelően a Szolgálat Magyarország területén szinoptikus mérő- és észlelő hálózatot működtet, magaslégköri rádiószondás méréseket biztosít, működteti a meteorológiai radarhálózatot és a villámlokalizációs-rendszert, biztosítja ezen információk begyűjtését, ellenőrzését, feldolgozását, a meteorológiai adatbázis fenntartását, folyamatos feltöltését. Időjárási elemző és előrejelző tevékenységet folytat, amelyhez nemzetközi előrejelzési központokban elérhető legkorszerűbb előrejelzési produktumokat és saját futtatású előrejelzési modelleket használ fel. Mindezen tevékenységek végzéséhez szükséges és a tevékenységek eredményeként létrejött információk cseréjére fenntartja és fejleszti a Meteorológiai Világszervezet (WMO) és a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) által koordinált telekommunikációs csatornák magyar szakaszát, gondoskodik a hazai meteorológiai adatoknak a nemzetközi távközlési rendszerbe való beadásáról és a hazánkat érintő adatok elvételéről és feldolgozásáról. A felsorolt feladatok magas szintű ellátásának érdekében az OMSZ kutató-fejlesztő tevékenységet is végez.

HungaroMet: 2008. november 29. 14:00

Hogyan készül a "Várható időjárás"

A médiameteorológia a különböző kommunikációs csatornákon keresztül történő meteorológiai információk terjesztése, a terjesztés gyakorlati tevékenysége és az ehhez szükséges elméleti tudás (meteorológiai és kommunikációs) összessége. Így a médiameteorológia a meteorológia egy speciális területévé vált. Médiameteorológus az a szakember, aki meteorológiai információkat közöl a médián keresztül. A médiameteorológia humán eszközei a leírt szöveg, az élő beszéd és a képi megjelenítés.

Cikkek száma: