2024. július 20. szombat
Meteorológiai Szakkönyvtár

1. ábra

A HungaroMet Nonprofit Zrt. Meteorológiai Szakkönyvtár tudományos és nyilvános könyvtár. Feladata, hogy gyűjtse és megőrizze a magyar nyelvű és a külföldi szakirodalmat, melyet az olvasók rendelkezésére bocsájt.

A könyvtár állománya három fő részből áll: könyvek, periodikák és adatos anyagok.

A könyvtár állományát hozzávetőlegesen tízezer könyv alkotja, melynek nagy része meteorológiai tárgyú kiadvány, de a határtudományok területéről is őrzünk szakkönyveket. Igyekszünk a meteorológia tudományához tartozó kiadványok minél szélesebb skáláját az olvasók rendelkezésére bocsájtani. Megtalálhatók könyvtárunkban a légkör tudományával kapcsolatos szótárak, térképek, lexikonok és ismeretterjesztő kiadványok azok számára, akik általános áttekintést szeretnének a meteorológia egészéről, de őrzünk speciális területet leíró kiadványokat is egy-egy szakterület rejtelmeit kutatók számára.

Mivel a könyvtár a meteorológiai szolgálattal egyidős, ezért elődeink – a több mint 150 év alatt – nagyon sok érdekes szakkönyvet gyűjtöttek össze, többszáz éves könyvritkaságokat és tudománytörténeti érdekességeket is őrzünk. Egyik ilyen hírességünk a „Societas meteorologica palatina”, amely 1781 és 1792 közötti időszakban Európa 30 városában működtetett meteorológiai állomásokon észlelt adatokat tartalmaz.

A könyvek mellett jelentős mennyiségű – hozzávetőlegesen 150 féle – periodika, azaz sorozat és folyóirat is megtalálható könyvtárban a világ szinte minden tájáról. Számos külföldi meteorológiai intézménnyel vagyunk kapcsolatban, akiktől a kiadványcsere keretében kapjuk az országok szakmai kiadványait.

A harmadik nagy egység, mely az állományunk részét képezik, az adatos anyagok. Az olvasók megtekinthetik a HungaroMet jogelődjei által 1871 óta kibocsájtott évkönyveket, és 1893. július 1. óta megjelent napijelentéseket. A világ számos országából régi évkönyvek és egyéb adatokat tartalmazó kiadványok is a kutatók rendelkezésére állnak.

A könyvtár alapterülete 200 m2. Külön olvasóterem áll az érdeklődők rendelkezésére.

Elérhetőségek:

Cím:       1024 Budapest, Kitaibel Pál u. 1.
E-mail:    libr@met.hukonyvtar@met.hu
Telefon:  (1) 346-4611


Kapcsolódó oldalak:


2024. január 10.