2024. július 17. szerda
Rendezvények

HungaroMet: 2023. október 20. 14:07

49. Meteorológiai Tudományos Napok – 2023


Multidiszciplináris válaszok az éghajlatváltozás kihívásaira

2023. november 16-17.
Országos Meteorológiai Szolgálat
Budapest

Ülések programja

2023. november 16. csütörtök

09:30 – 09:35 Köszöntő – Szanka Gábor Gyula, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke
09:35 – 09:40 Megnyitó – Bozó László, MTA rendes tagja

1. szekció: Éghajlatváltozás 2023

Levezető elnök: Faragó Tibor, kandidátus
09:40 – 09:55 Faragó Tibor kandidátus: Növekvő és veszélyes környezeti hatásaink PDF
09:55 – 10:15 Ürge-Vorsatz Diána PhD: Az IPCC AR6 Szintézis Jelentés fő üzenetei MP4
10:15 – 10:35 Bartholy Judit, MTA doktora: Világszerte több és intenzívebb időjárási szélsőség? PDF
10:35 – 10:55 Gelencsér András, MTA levelező tagja: Arccal a globális dekarbonizáció felé – realitás vagy hiú ábránd? PDF
10:55 – 11:20 Panel beszélgetés: Bartholy Judit, MTA doktora, Botos Barbara PhD (panel bevezető előadás), Energiaügyi Minisztérium, klímaügyekért és klímadiplomáciáért felelős nagykövet, Gelencsér András, MTA levelező tagja. Moderátor: Faragó Tibor kandidátus  
11:20 – 11:40 Rostási Ágnes PhD, Gelencsér András, MTA levelező tagja: Lehetőség és kihívás -
Éghajlatváltozás Multidiszciplináris Nemzeti Laboratórium
PDF


2. szekció:
Adatbázisok

Levezető elnök: Major György, MTA rendes tagja
12:40 – 13:00 Izsák Beatrix, Szentes Olivér, Bihari Zita, Bokros Kinga, Hercsényi László, Lakatos Mónika PhD,
Tótiván Bernadett: Reprezentatív meteorológiai adatok biztosítása a múlt és a jelen éghajlatának megismerésére
PDF 
13:00 – 13:20 Kern Anikó PhD, Dobor Laura PhD, Hollós Roland, Kis Anna PhD, Fodor Nándor PhD, Barcza Zoltán PhD:
A FORESEE klímaadatbázis: múlt, jelen, jövő
PDF

13:20 – 13:40

Szépszó Gabriella PhD, Allaga-Zsebeházi Gabriella, Bordi Sára, Megyeri-Korotaj Otília, Schuchné Bán Beatrix, Zempléni Zsuzsanna: Az éghajlatváltozás hatásainak komplex vizsgálatát támogató információs rendszer fejlesztése PDF
13:40 – 14:00 Bihari Zita: Megfigyelt éghajlatváltozás 30 éves klímanormálok és egy készülő éghajlati atlasz tükrében PDF


3. szekció: Modellezés

Levezető elnök: Geresdi István, MTA doktora
14:00 – 14:20 Schuchné Bán Beatrix: Nem-hidrosztatikus modellek a hazai klíma változás vizsgálatában: a Harmonie-Climate modell tesztelése, első eredmények PDF
14:20 – 14:40 Pongrácz Rita PhD, Bordi Sára, Szabó Péter: Összetett extrém események vizsgálata – szeles és csapadékos időjárás Magyarországon PDF
15:00 – 15:20 Ferenczi Zita PhD, Tóth Anita, Kövesi-Lázár Krisztina: Levegőminőség projekciók előállítása a CHIMERE kémiai transzport modellel PDF
15:20 – 15:40 Vincze Miklós PhD: Mit tanulhatunk az extrém időjárási helyzetek gyakoriságáról laboratóriumi modellkísérletekből? PDF


4. szekció:
Éghajlatváltozás – települési környezet

Levezető elnök: Unger János, MTA doktora
15:40 – 16:00 Zempléni Zsuzsanna, Allaga-Zsebeházi Gabriella: Alkalmazkodási lehetőségek vizsgálata a SURFEX modellel Budapesten PDF
16:00 – 16:20 Gál Tamás PhD: Városklíma és klímaváltozás PDF
16:20 – 16:40 Hoffer András PhD, Meiramova Aida, Tóth Ádám PhD, Jancsek- Turóczi Beatrix PhD, Gelencsér András, MTA levelező tagja: Háztartási hulladékok égetésének hatása a levegőminőségre PDF
16:40 – 17:00 Mészáros Róbert PhD, Leelőssy Ádám PhD, Varga-Balogh Adrienn, Horváth Krisztina Kitti, Gula Miklós,
Tordai Ágoston, Vincze Csilla
: A levegőminőség lehetséges változásai a klímaváltozás hatására
PDF


2023. november 17. péntek

5. szekció: Éghajlatváltozás – vízi környezet

Levezető elnök: Bozó László, MTA rendes tagja

09:30 – 09:50

Magyari Enikő, MTA levelező tagja: Későglaciális és kora-holocén gyors klímaváltozási események mechanizmusának proxy és modell alapú értelmezése a Kárpát-medencében: a 8200 és 11900 éves lehűlések PDF
09:50 – 10:10 Bernát Gábor PhD: Az Éghajlatváltozás Multidiszciplináris Nemzeti Laboratórium a Balatoni Limnológiai Kutatóintézetben PDF
10:10 – 11:30 Mádlné Szőnyi Judit, MTA doktora, Trásy-Havril Tímea PhD, Szabó Zsóka, Szijártó Márk PhD,
Zentainé Czauner Brigitta PhD, Tóth Ádám PhD: Innovatív alkalmazkodási megközelítés a hidrológiai szélsőségek kiegyenlítésére a felszínalatti vízáramlások bevonásával
PDF
10:30 – 10:50 Fierpasz Ádám, Horváth Zsófia PhD, Vad Csaba Ferenc PhD: A klímaváltozás időszakos szikes tavakra gyakorolt hatásainak vizsgálata műholdas távérzékeléssel PDF
10:50 – 11:10 Liptay Zoltán PhD, Engloner Attila PhD: A klímaváltozás lehetséges hatásai a nagy folyók vízminőségére PDF


6. szekció: Éghajlatváltozás – társadalmi, gazdasági kérdések

Levezető elnök: Gelencsér András, MTA levelező tagja
11:30 – 11:50 Lakatos Mónika PhD, Izsák Beatrix, Bokros Kinga, Szentes Olivér: Rövid idejű, intenzív csapadékok vizsgálata mérnöki feladatok kiszolgálásához PDF
11:50 – 12:10 Viskolcz Béla, kandidátus: Mitigáció csökkentés, és kisléptékű alkalmazkodás: ipari lehetőségek PDF
12:10 – 12:30 Dr. Boussoussou Nora PhD: Atmoszferikus paraméterek hatásai az akut szív és érrendszeri betegségekre –
az atropocén kor környezetegészségügyi kihívásai
PDF
12:30 – 12:35 Zárszó – Bozó László, MTA rendes tagja  


Kapcsolódó dokumentumok:

 
 
 
 
Rendezvények