2024. július 20. szombat
Rendezvények

HungaroMet: 2020. október 30. 09:20

46. Meteorológiai Tudományos Nap – 2020


Tudomány és tradíció a meteorológiában

2020. november 19.
Budapest

Ülések programja

1. szekció

Levezető elnök: Bozó László
09.00-09.10 Megnyitó  
09.10-09.30 Bartholy Judit: Meteorológiai és klimatológiai kutatások a Meteorológiai Tanszéken a kezdetektől napjainkig PDF
09.30-09.50 Radics Kornélia: Tradíció, megbízhatóság, innováció – 150 éves az Országos Meteorológiai Szolgálat PDF
09.50-10.10 Mészáros Róbert: Oktatás és kutatás összefonódása a Meteorológiai Tanszéken PDF


2. szekció

Levezető elnök: Bozó László
10.40-10.55 Leelőssy Ádám, Varga-Balogh Adrienn és Mészáros Róbert: Covid-19: a járvány levegőkémiai hatásai PDF
10.55-11.10 Szépszó Gabriella: A meteorológiai modellezés fejlődése és fejlesztési irányai az Országos Meteorológiai Szolgálatnál PDF
11.10-11.25 Gelencsér András: Negyed évszázad a légköri aeroszol-kutatásban az MTA-PE Levegőkémiai Kutatócsoportjában PDF
11.25-11.40 Barcza Zoltán, Fodor Nándor, Hidy Dóra, Nagy Zoltán, Pintér Krisztina, Balogh János, Haszpra László és Hollós Roland: A talaj-növény rendszer üvegházhatású gáz mérlege - mérés és modellezés PDF
11.40-11.55 Geresdi István: Felhőfizikai modellek: az alapkutatástól az operatív alkalmazásig PDF


3. szekció

Levezető elnök: Barcza Zoltán
13.00-13.15 Berényi Lívia: Repülésmeteorológia: lokális kihívások – regionális válaszok PDF
13.15-13.30 Kardos Péter: Repülésmeteorológiához kapcsolódó kutatások és fejlesztések a HungaroControlnál PDF
13.30-13.45 Üveges Zoltán: A mágnestáblától az interaktív médiáig – Az általános előrejelzés szerepe és lehetőségei, valamint a társadalmi igények változása az elmúlt 50 évben PDF
13.45-14.00 Csík András: A meteorológia szerepe a vízügyi ágazat feladatellátásában PDF
14.00-14.15 Weidinger Tamás, Horváth László, Bottyán Zsolt, Dezső József, Gyöngyösi András Zénó, Mészáros Róbert, Nagy Balázs, Nagy Zoltán, Pintér Krisztina, Salma Imre és Torma Péter: Mikrometeorológiai mérések szerepe a hazai kutatásban, A Meteorológiai Tanszék részvétele közös mérési programokban PDF


4. szekció

Levezető elnök: Dunkel Zoltán
14.35-14.50 Lakatos Mónika, Bihari Zita, Izsák Beatrix, Kircsi Andrea és Szentes Olivér: 150 év éghajlati monitoringja - Az átlagszámítástól a többdimenziós szélsőségek vizsgálatáig PDF
14.50-15.05 Kovács László: A katonameteorológia múltja, jelene és jövője PDF
15.05-15.20 Pongrácz Rita, Bartholy Judit, Pieczka Ildikó és Kis Anna: Éghajlatmodellezés - valószínűsíthető változások és bizonytalanságok PDF
15.20-15.35 Unger János és Gál Tamás: A szegedi városklímakutatás 40 éve PDF
15.35-15.50 Szűcs Mihály: Határokon átívelő kutatás és fejlesztés az Országos Meteorológiai Szolgálatnál PDF
Zárszó  

 
Poszter-bemutatók 


Kapcsolódó dokumentumok:

Rendezvények