2022. május 25. szerda
Rendezvények

OMSZ: 2016. november 9. 15:39

42. Meteorológiai Tudományos Napok – 2016


A vízgazdálkodás meteorológiai vonatkozásai

2016. november 24-25.
Budapest

Előadások

Boram Lee Current and future priorities for climate research, in the context of the World Climate Research Programme PDF
Kovács Péter
Ivan Zavadsky
Benedikt Mandl
International Cooperation in Water Management - Experiences from the Danube River Basin PDF
Radics Kornélia Meteorológiai információk szerepe a vízgazdálkodásban PDF
Somlyódy Balázs A vízgazdálkodási hazai irányvonalai, problémái PDF
Lakatos Mónika A szélsőséges hidrometeorológiai események előfordulásai hazai méréseken PDF
Szépszó Gabriella Új regionális éghajlati projekciók a klímaváltozás magyarországi hatásainak vizsgálatára PDF
Bartholy Judit
Pongrácz Rita

Szélsőséges meteorológiai események alakulása a jövőben

PDF
Szalai Sándor A magyarországi aszályhelyzet és mérhetősége PDF
Csík András
Varga György
A meteorológia szerepe az árvíz okozta problémák elkerülésében PDF
Bozán Csaba
Körösparti János
Andrási Gábor
Túri Norbert
Pásztor László
A belvíz-veszélyeztetettség Magyarország síkvidéki területein PDF
Nagy Zoltán
Dobos Attila
Rácz Csaba
Debrecen-Kismacs és Debrecen-Látókép mérőállomás talajnedvesség adatsorainak elemzése PDF
Lábdy Jenő Az ultrahangos mérőeszközök elterjedése a vízrajzi szolgálatban PDF
Rajkai Kálmán A talajnedvesség mérése és modell alkalmazása PDF
Kerényi Judit
Gnandt Boglárka
Távérzékelés alkalmazása a vízgazdálkodási paraméterek meghatározásában,
Hidrológiai SAF
PDF
Ihász István
Horváth Ákos
Nagy Attila
Szintai Balázs
Bonta Imre
Mátrai Amarilla
A vízgazdálkodás meteorológiai paramétereinek operatív előrejelzése, igények és lehetőségek PDF
Jolánkai Márton
Kassai M. Katalin
Tarnawa Ákos
Pósa Barnabás
Birkás Márta
A mezőgazdasági vízgazdálkodás módszerei a vízfelhasználás csökkentésére PDF
Kolossváry Gábor A mezőgazdasági vízgazdálkodás, az öntözés szerepe PDF
Mátyás Csaba
Gribovszky Zoltán
Gálos Borbála
Az erdőtelepítés klimatikus és hidrológiai konzekvenciái a szárazsági határon – globális és magyar vonatkozások PDF
Domján Anita
Nagy Gábor
Ronczyk Levente
Geresdi István
Czigány Szabolcs
A felszíni vízháztartás elemeinek vizsgálata intenzív csapadékok esetében PDF
Pálvölgyi Tamás
Fancsik Tamás
Czira Tamás
Kovács Attila
Rotárné Szalkai Ágnes
Selmeczi Pál
Szőcs Teodóra
Tóth György
Vízgazdálkodással kapcsolatos információk és elemzések a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszerben PDF
Bihari Zita A transznacionális vízgazdálkodás támogatása, a CarpatClim adatbázis PDF

 


Poszterek

Bíróné Kircsi Andrea
Hoffmann Lilla
Bihari Zita
Lakatos Mónika
Szentimrey Tamás
Éghajlati normálok statisztikai tulajdonságai Magyarországon PDF
Czuppon György
Bottyán Emese
Haszpra László
Weidinger Tamás
A magyarországi csapadék eredete és stabilizotóp-összetétele PDF
Csáki Péter
Herczeg András
Kalicz Péter
Gribovszki Zoltán
A klímaváltozás hatása a vízmérlegre, esettanulmányok magyarországi vízgyűjtőkön

 

PDF
Führer Ernő
Jagodics Anikó
Móring Andrea
Horváth László
Fonyó Tamás
Pödör Zoltán
Erdészeti klímaosztályok csapadékviszonyai PDF
Gálos Borbála Fafajok klimatikus tere és a meghatározó szélsőséges éghajlati események várható tendenciái PDF
Halupka Gábor
Szalai Sándor
A meteorológiai hatások megjelenése a városi parkok vízgazdálkodásában PDF
Kis Anna
Bartholy Judit
Pongrácz Rita
Szabó János Adolf
Éghajlati modell meghajtású osztott hidrológiai modell alkalmazása a Felső-Tisza vízgyűjtőjének lefolyás becslésére PDF
Mona Tamás
Ács Ferenc
Horváth Ákos
Jellegzetes planetáris határréteg-magasság napi menetek a Kárpát-medence nyári időszakában PDF
Nagy Gábor
Ronczyk Levente
Czigány Szabolcs
Halmai Ákos
Pirkhoffer Ervin
Geresdi István
Az éghajlatváltozás hatása Pécs város csapadékdinamikájára PDF
Simon Brigitta
Soós Gábor
Anda Angéla
Kucserka Tamás
Az "A" kád párolgásának változása betelepített makrofiták és üledék (iszap) jelenlétében PDF
Tamás János
Riczu Péter
Gálya Bernadett
Nagy Attila
Precíziós mezőgazdaság és vízgazdálkodás PDF
Tóth Helga
Szintai Balázs
Kullmann László
Barcza Zoltán
A talajnedvesség és felszín feletti biomassza modellezése az ImagineS projektben PDF

 


 Kapcsolódó dokumentumok

Rendezvények