2022. augusztus 18. csütörtök
Rendezvények

OMSZ: 2005. december 15. 16:00

31. Meteorológiai Tudományos Napok – 2005

Az éghajlat regionális módosulásának objektív becslését megalapozó
klímadinamikai kutatások


2005. november 24-25.
Budapest

Meghívó [pdf: 119 KB]

Előadások

Götz Gusztáv Az éghajlat dinamikájának néhány nyitott kérdéséről PDF
Horányi András Regionális klímadinamikai kutatások: nemzetközi és hazai kitekintés PDF
Horváth Zalán
Rácz Zoltán
Klímaváltozások: adatok, nagyságrendek, modellek PDF
Geresdi István Klímamodellek fizikai parametrizációs csomagjai, visszacsatolások PDF
Szentimrey Tamás A légkördinamikai modellek klimatológiai adatigénye PDF
Bartholy Judit A PRECIS regionális klímamodell és adaptálása az ELTE Meteorológiai Tanszékén PDF
Tóth Helga Az ALADIN modell klímaváltozata PDF
Szépszó Gabriella A REMO modell és adaptálása az Országos Meteorológiai Szolgálatnál PDF
Hirsch Tamás
Pongrácz Rita
Szinoptikus-klimatológiai vizsgálatok a múlt éghajlatának dinamikai elemzésére PDF
Mika János Statisztikus leskálázás: nemzetközi körkép, hazai eredmények PDF
Haszpra László A légköri szén-dioxid és az éghajlat kölcsönhatása PDF
Gelencsér András A légköri aeroszol hatása az éghajlati rendszerre PDF
Miskolczi Ferenc
Tóth Zoltán
A sugárzásátvitel fizikája és a sugárzási kényszerek szerepe a légkördinamikai modellekben PDF
Bozó László
Labancz Krisztina
Steib Roland
A 2010-re várható légszennyezettség becslése dinamikai modellszámításokkal PDF
Jánosi Imre
Bartos Imre
Király Andrea
Hosszú távú korrelációk a meteorológiai paraméterek fluktuációiban PDF


Kapcsolódó dokumentum:

Weidinger T.(szerk), 2006: Az éghajlat regionális módosulásának objektív becslését megalapozó klímadinamikai kutatások.
Meteorológiai Tudományos Napok 2005. ISBN: 978-963-7702-93-8, Budapest

Rendezvények