2022. július 3. vasárnap
OMSZ hírek

OMSZ: 2022. május 24. 15:42

Megjelent a Légkör folyóirat legújabb száma (67. évfolyam, 1. szám)

Légkör – OMSZ-MMT folyóirat oldalon megtalálható az Országos Meteorológiai Szolgálat és a Magyar Meteorológiai Társaság szakmai tájékoztatója. Megújult külsővel és belső tartalommal ajánljuk olvasóink figyelmébe a Légkör folyóirat 2022/1. számát (67. évfolyam, 1. szám)!

Kedves Olvasó!

Nemcsak az éghajlat, hanem minden más is folyamatosan változik körülöttünk. A folyóiratoknak is alkalmazkodniuk kell a változásokhoz, hogy megtartsák, bővítsék olvasói körüket. Amellett, hogy folyamatosan napra kész, érdekes tartalmat kell nyújtanunk, időről időre a megjelenés formáját is meg kell újítani. A 67. évfolyamába lépő Légkör folyóiratot lényegesen megváltozott külalakkal veheti kézbe a kedves Olvasó. Más folyóiratokhoz hasonlóan igyekeztünk a Légkört figyelemfelkeltő, tetszetős külsővel felruházni, a tipográfiai változtatásokkal pedig az írásokat áttekinthetőbbé, könnyebben olvashatóvá tenni. A világban fellelhető jó nevű tudományos magazinokhoz hasonlóan az igényes tudományos szakcikkek mellett a Légkör ismeretterjesztő munkákkal is nyitni kíván a meteorológia iránt érdeklődő, de nem feltétlenül meteorológusként tevékenykedők felé. A remélt interdiszciplináris írásokkal olyan szakemberek figyelmét is felkelthetjük, akik eddig a meteorológiai ismereteket esetleg kevésbé hasznosították munkájukban, illetve bővíthetjük a meteorológus közösségben dolgozók ismereteit, bemutathatjuk a meteorológiai információk széles körű hasznosíthatóságát. Bár a természettudományok terén az angol nyelv gyakorlatilag egyeduralkodóvá vált, magyar nyelvű folyóiratként feladatunknak tekintjük a magyar szaknyelv ápolását, fejlesztését is.

A szakcikkek és ismeretterjesztő munkák továbbra is csak szigorú szakmai lektorálás után jelenhetnek meg a Légkörben, ezzel az eljárással garantálva a folyóirat magas tudományos minőségét, a tanulmányok más tudományos folyóiratokban való hivatkozhatóságát. A Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) hivatalos listáján is szerepel a Légkör, így a tudományos előmenetelt megalapozó publikációs tevékenység első lépcsője lehet az eredmények Légkörben történő megjelentetése. A magazin jellegnek megfelelően a Légkörben szakmai útibeszámolók, konferencia-beszámolók, jelentősebb kutatási programok ismertetése mellett rövid hírek is megjelennek majd érdeklődésre számot tartó témákról. Megőrizzük az évszakos időjárási összefoglalót, megemlékezünk szakmánk jelentős személyiségeiről, továbbá beszámolunk az Országos Meteorológiai Szolgálat és a Magyar Meteorológiai Társaság fontosabb eseményeiről.

Bár a tudományos folyóiratok jelentős része ma már csak elektronikusan jelenik meg, a Légkör is elérhető ebben a formában, de úgy gondoljuk, hogy sokan még ma is szívesen fogadják a bármikor kézbe vehető, könnyen lapozgatható, remélhetőleg tetszetősnek talált nyomtatott változatot, amit továbbra is biztosítani szeretnénk Olvasóink számára.

A lappal együtt nagyrészt szintén megújult szerkesztőbizottság köszönetet mond az elődöknek, akik örökül hagyva ránk egy színvonalas szakmai folyóiratot lehetővé tették számunkra a komoly megbecsültséggel rendelkező Légkör továbbvitelét. Ahhoz, hogy méltók lehessünk a hagyományokhoz, szívesen vesszük az olvasók és a jövendő szerzők véleményét, javaslatait.

Szerkesztőbizottság