2024. július 18. csütörtök
Gammadózis ismertető
Rolf Maximilian Sievert

A gamma-sugárzás mértékegysége

Rolf Maximilian Sievert (1896-1966) svéd orvos-fizikus. A radioaktiv sugárdózis mérésének és a sugárvédelem kutatásának úttörője. Tiszteletére fogadták el 1979-ben nemzetközileg a "sievert"-et (Sv) az egységnyi ionizációs sugárzás mértékegységeként. A sievert része a SI-egységek rendszerének.

1 Sv = 1 J/kg

1 Sv az a dózis, amely biológiai hatásosság szempontjából 1 Gy (egy gray) gamma-dózissal egyenértékű (1 Gy az a sugárdózis, amelyet 1 kg tömegű anyag elnyel, ha vele állandó intenzitású sugárzás útján 1 Joule energiát közlünk).

A gamma-sugárzás egészségügyi határértékei

Az  Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet által közölt adatok éves dózis korlátokra vonatkoznak mSv-ben (1*10-3 Sv) kifejezve. A mérési eredmények és a határértékek összehasonlítását könnyíti meg, ha tudjuk, hogy: 1 mSv/év = 100 nS/óra.

Szeretnénk hangsúlyozni, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat által közzétett gamma-dózis teljesítmény értékek tájékoztató jellegűek, ezért a dózis korlátok értékét meghaladó mérési eredmények nem tekinthetők hivatalosan sugárveszélyes káreseménynek!

(1) Az orvosi besugárzásokat kivéve, minden mesterséges eredetű külső és belső sugárzásra.
(2) Sugárzással kapcsolatos munkát végzők körében. Reproduktív korban lévő nőknél a besugárzás a lehető legegyenletesebben osztandó el. Terhes nők nem tehetők ki besugárzásnak.Szoptatós anyák nem dolgozhatnak nyílt forrásokkal. Néhány dolgozóra tervezett besugárzás engedhető meg egy eseménynél a megfelelő korlát kétszereséig, az egész élet során egyszer a korlát ötszöröséig.
(3) 16 és 18 év közötti ipari tanulókra és diákokra, akik a sugárzással kapcsolatos tanulmányokat folytatnak. Más középiskolai tanulókra a lakossági korlátok érvényesek, azzal a megszorítással, hogy az oktatás hozzájárulása nem lehet több 1/10-nél.
(4) Ismétlődő, vagy folyamatos, hosszú idejű besugárzás esetén a korlát 1 mSv/év.

A gamma-sugárzást regisztráló meteorológiai
mérőállomások földrajzi elhelyezkedése
A gamma-sugárzást regisztráló meteorológiai mérőállomások
földrajzi elhelyezkedése
Gammadózis ismertető