2024. április 15. hétfő
Hírek a meteorológia világából

HungaroMet: 2022. december 8. 08:00

Nemzeti Környezetvédelmi Program biztosítja hazánk környezeti állapotának javítását

A 5. Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP) célja Magyarország környezeti állapotának javítása, a családok és közösségek egészségének valamint életminőségének védelme, a természeti értékek, erőforrások megóvása, továbbá a gazdaság zöldítése és körforgásos működésének erősítése.

Az 5. NKP épít az elmúlt időszak eredményeire, hiszen 2015 és 2020 között nőtt a hulladék hasznosítási aránya, bővültek a zöld közlekedési lehetőségek és növekedett a környezettudatos fogyasztás iránti igény. Emellett javult a kémiai ivóvízminőség, nőtt a csatornahálózatba kötött lakások és a megfelelően tisztított szennyvíz aránya, valamint közel két és félszeresére emelkedett az ökológiai gazdálkodásba bevont mezőgazdasági területek nagysága  mondta el Raisz Anikó környezetügyért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkár. Hangsúlyozta, hogy a környezetvédelmi program benyújtását széles körű együttműködés, tárcaközi és a civilekkel, a társadalom egyéb szereplőivel történt egyeztetés előzte meg.

A program intézkedései a környezeti előnyök mellett hozzájárulnak az erőforrás-függőség csökkentéséhez és a versenyképesség növeléséhez is. Kiemelt célkitűzése, hogy növekedjen a hulladék hasznosításának aránya és csökkenjen az illegális hulladék mennyisége, valamint szélesebb körben elterjedjen a fenntartható életmód és fogyasztás. Célja továbbá, hogy hozzájáruljon a légszennyezőanyagok és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez és elősegítse a biológiai sokféleség megőrzését, és a károsodott környezet helyreállítását, bővüljenek a környezetbarát közlekedési lehetőségek, valamint növekedjen a megújuló energiaforrások használata. Ezt segítik az Európai Unió 2021–2027-es hosszú távú költségvetési periódusának forrásai is, amelyekből a kormány jelentős összeget tervez fordítani a vízgazdálkodásra, a körforgásos gazdasági rendszerek kialakítására és a fenntarthatóságra, a megújuló energiagazdálkodásra, valamint a környezet- és természetvédelem egyéb kiemelt területeire.

Magyarország környezetügyi átfogó stratégiai tervdokumentuma – 1997 óta – a hatévente megújítandó Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP). Az NKP kidolgozásáról, céljairól, tartalmáról és megvalósításáról a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény rendelkezik. Az NKP mellékletét képezi a természetvédelem szakmapolitikai stratégiáját tartalmazó, és fő cselekvési irányait meghatározó Nemzeti Természetvédelmi Alapterv.

Az előző időszakot meghatározó 4. környezetvédelmi program eredményeiről szóló összefoglaló jelentést az új programmal együtt fogadta el az Országgyűlés.

Forrás: Energiaügyi Minisztérium