2024. június 12. szerda
Honlap újdonságok

HungaroMet: 2016. május 11. 17:11

ImagineS projekt oldalak

Az ImagineS projekt (Implementation of Multi-scale AGricultural INdicators Exploiting Sentinels) az Európai Unió 7. Keretprogramja által finanszírozott program, és 2012 és 2016 között valósult meg nyolc partner részvételével. Az Országos Meteorológiai Szolgálat feladata a projektben a biomassza, a talajnedvesség és a természetes eredetű szén-dioxid- és vízgőz fluxusok kvázi valósidejű modellezése Magyarország területére, műholdas mérések felhasználásával. Az ImagineS projektről további részletek olvashatók a Pályázatok, projektek oldalon.

A projektben az OMSZ célja a biomassza, a természetes eredetű szén-dioxid fluxusok és egyéb mezőgazdasági indikátorok kvázi valósidejű modellezése Magyarország területére műholdas mérések felhasználásával. Ezen cél megvalósítására az OMSZ-ban futtatott ISBA-Ags modellt használtuk fel, amely egy dinamikus vegetációmodell, tehát a fotoszintézist és ezáltal a vegetáció növekedését explicit módon leírja. A modell meghajtására lokális kényszereket használunk (léghőmérséklet, csapadék, sugárzás), amelyeket műholdas mérésekből (pl. LandSAF) kapunk meg, vagy az OMSZ-nál futtatott numerikus időjárás-előrejelző modellek outputjait használjuk fel. A modellrendszer fontos eleme, hogy a fent említett meteorológiai kényszereken túl az ISBA-Ags modell képes különböző műholdas mérések (pl. levélfelületi index vagy talajnedvesség) modellben való figyelembevételére, szakszóval asszimilációjára is, így pontosítva a biomassza és egyéb paraméterek szimulációját.

Az ImagineS projekt keretében a következő produktumokat állnak elő 0.1x0.08 fokos (8 km-es) felbontásban, Magyarország területére, napi bontásban:

  • Levélfelületi index
  • Felszín feletti biomassza
  • Gyökérzónában vett talajnedvesség
  • Nettó ökoszisztéma-(szén-dioxid) kicserélődést (NEE – Net Ecosystem Exchange)
  • Bruttó elsődleges produkció (GPP – Gross Primary Production)
  • Evapotranspiráció

Az ImagineS projektet lezáró workshopra 2016. május 4-én került sor az Országos Meteorológiai Szolgálat központjában. A rendezvényen az érdeklődő intézmények képviselői képet kaphattak a projekt keretében végzett kutató és fejlesztő munkáról, valamint a projekt során előállított produktumokról, illetve a produktumok potenciális felhasználási lehetőségeiről. Az előadások másolata megtalálható Rendezvények oldalon.

Az OMSZ fontosnak tartja, hogy a jövőben mind az állami, mind a privát szférában az ImagineS produktumok minél szélesebb körben felhasználásra kerüljenek.