2024. május 27. hétfő
Honlap újdonságok

HungaroMet: 2015. április 27. 12:03

Új 10 napos valószínűségi előrejelzés

A Valószínűségi előrejelzés oldalon 14 városra készített 10 napos, un. fáklya előrejelzés található, ami nem csak a megszokott időjárási kilátásokról szól, hanem a prognózis bizonytalanságáról is közöl információt.

Az időjárás-előrejelzések nem lehetnek tökéletesek. Ennek fő okai a következők: egyrészt nem ismerhetjük a teljes légkör pillanatnyi állapotát, másrészt a légköri folyamatok kaotikus jellegéből adódó bizonytalanságok egyes jelenségek előrejelezhetetlenségét eredményezik, emellett az alkalmazott numerikus modellek „tökéletlensége”, valamint a modellekben szükségszerűen használt közelítő megoldások miatt sem készíthető tökéletes előrejelzés.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat az időjárás-előrejelzés készítésnél felhasználja az ECMWF-ből származó valószínűségi produktumokat is. Naponta kétszer készül 10 napos előrejelzés, amelynek egyik grafikus megjelenítési módja a fáklya diagram. A fáklya diagramon egy adott helyen egy kiválasztott meteorológiai elem bekövetkezési valószínűségeinek időbeli menete látható. A diagram a 10–90 és a 25–75%-os, azaz a 80 és az 50%-os terjedelmű valószínűségi intervallumokat mutatja. A diagramon ezen kívül az ensemble átlag, valamint a determinisztikus (kategorikus) előrejelzés is feltüntetésre kerül.

A fáklya diagram jól tükrözi az aktuális előrejelzésben rejlő bizonytalanságokat. Minél keskenyebb, szűkebb az adott meteorológiai elemre vonatkozó intervallum, annál kisebb az előrejelzés bizonytalansága. Az idő előrehaladtával nem feltétlenül csökken az előrejelzés megbízhatósága, hiszen például egy második-harmadik napon várható frontátvonulás gyakran több bizonytalanságot hordoz, mint egy öt nap múlva nagy valószínűséggel kialakuló anticiklon centrumhoz közeli helyzet. A kis bizonytalanságú előrejelzés ismérve a keskeny fáklya mellett az ensemble átlaghoz simuló determinisztikus előrejelzés. Objektív verifikációs eredmények alapján a 4–5. előrejelzési napot követően az ensemble átlag beválása jobb, mint a determinisztikus előrejelzésé. Fontos szempont lehet az ensemble átlag használata mellett, hogy annak változása, „ugrálása” az egymást követő futtatások esetén kisebb, mint a determinisztikus modellé.

A fáklyák 12 órás időbeli bontásban mutatják a 2 méteres hőmérséklet, a 10 méteres magasságban várható átlagszél és a felhőborítottság 10–90 és 25–75%-os valószínűségi intervallumait, valamint az ensemble átlagot és a determinisztikus előrejelzést. A szintén 12 órás időbeli bontású csapadékösszeg fáklyákon valószínűségi intervallumok helyett mind az 51 ensemble tag feltüntetésre kerül. A görbéken az egyes idővonalakhoz tartozó értékek a megelőző 12 órás időtartamban várható csapadékösszegre vonatkoznak, de a csapadékhullás 12 órán belüli idejéről nem kapunk információt.

További részletek a valószínűségi előrejelzés szakmai alapjairól, illetve a fáklya diagram használatáról a kapcsolódó ismertetőben olvasható.

Az előrejelzés automatikusan - emberi ellenőrzés és beavatkozás nélkül - készül. Az OMSZ előrejelzés oldalon látható hivatalos prognózis ettől esetenként lényegesen eltérhet!


Kapcsolódó oldalak:


A valószínűségi előrejelzés, az un. fáklya diagram a prognózis bizonytalanságáról is ad információt