2024. június 12. szerda
Honlap újdonságok

HungaroMet: 2014. május 30. 15:00

Hidrológia SAF projekt oldal

Hidrológia SAF projektről szóló oldal látható a Pályázatok, projektek menüben. A H-SAF célja olyan műholdas produktumokat hozzon létre, melyek az operatív hidrológiai munkát segítik.

Az EUMETSAT több munkacsoportot is szervezett abból a célból, hogy algoritmusokat, szoftvereket állítsanak elő a meteorológiai műholdak egységes feldolgozására. A nemzetközi munkacsoportok (Satellite Application Facility, SAF) különböző témában jöttek étre. Egyik ilyen csoport az Operatív Hidrológia és Vízgazdálkodás Munkacsoport (H-SAF), mely 2007-ben indult, 2012-ben újból öt évre meghosszabbították.

Az OMSZ is tagja e munkacsoportnak. Csapadékra, talajnedvességre és különböző hó karakterisztikákra vonatkozó produktumokat állít elő. Az OMSZ a csapadékadatok verifikálásában vesz részt. A feladat lényege, hogy a műholdadatokból származtatott csapadék becslések pontosságát, különböző időjárási helyzetekben való beválási valószínűségét kell vizsgálni felszíni csapadékmérő állomások, valamint radar adatok segítségével.