A sugárzási kényszer változásán alapuló új éghajlati szcenáriók a Kárpát-medence térségére


Előadás

 • Szépszó, G.:
  Az RCMTéR projekt: új éghajlati szcenáriók a Kárpát-medencére.
  RCMTéR projekt nyitórendezvénye,
  Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest, 2015. április 27.
 • Szépszó, G.:
  Az éghajlati modellek eredményeinek alkalmazhatósága hatásvizsgálatokban.
  RCMTéR hatásvizsgálói konzultációs workshop,
  Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest, 2015. június 22.
 • Bartholy J., Pongrácz R.:
  Együttműködési tapasztalatok a klímaváltozás hatásvizsgálatainál.
  RCMTéR hatásvizsgálói konzultációs workshop,
  Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest, 2015. június 22.
 • Bartholy, J., Pongrácz, R., Pieczka, I., André, K.:
  Regional climate model validation study for European regions.
  5th EUGEO Congress on the Geography of Europe Convergences and Divergences of Geography in Europe,
  Budapest, 2015. augusztus 30. – szeptember 2.
 • Illy, T., Sábitz, J., Szépszó, G:
  Validation of recent ALADIN-Climate simulations over Central Europe and Hungary.
  15th EMS Annual Meeting & 12th European Conference on Applications of Meteorology,
  Szófia, Bulgária, 2015. szeptember 7–11.
 • Szépszó, G., Csorvási, A., Illy, T., Lakatos, M., Bihari, Z., Németh, Á., Bartholy, J., Pongrácz, R., Kovács, A.:
  Information system for adaptation to climate change in Hungary.
  15th EMS Annual Meeting & 12th European Conference on Applications of Meteorology,
  Szófia, Bulgária, 2015. szeptember 7–11.
 • Pongrácz, R., Bartholy, J., Pieczka, I., André, K.:
  Estimation of regional precipitation changes using RegCM experiments.
  9th HyMeX Workshop,
  Mykonos, Görögország, 2015. szeptember 21–25.
 • Bartholy J., Pongrácz R.:
  Regional climatological modelling.
  PANNEX: GEWEX workshop on the climate system of the Pannonian basin,
  Eszék, Horvátország, 2015. november 9-11.
 • Bartholy J., Pongrácz R.:
  Global and Regional Climate Change.
  Humboldt Kolleg Budapest 2015 „Symposium on International Climate Protection”,
  Budapest, 2015. november 13-14.
 • Pongracz R., Bartholy J.:
  Climate Future in the Carpathian Basin with Special Focus on Extremes.
  Humboldt Kolleg Budapest 2015 „Symposium on International Climate Protection”,
  Budapest, 2015. november 13-14.
 • Péliné Németh Cs., Bartholy J., Pongrácz R., Radics K.:
  A szélenergia becslése, várható változásai.
  41. Meteorológiai Tudományos Napok: A megújuló energiaforrások felhasználásának meteorológiai vonatkozásai,
  Budapest, 2015. november 19-20.
 • Pongrácz R., Bartholy J.:
  A Kárpát-medence vízenergia potenciáljának várható alakulása a regionális klímamodellek alapján.
  41. Meteorológiai Tudományos Napok: A megújuló energiaforrások felhasználásának meteorológiai vonatkozásai,
  Budapest, 2015. november 19-20.
 • Szépszó G.:
  Új regionális klímaprojekciók a Kárpát-medencére.
  Magyarország hosszú távú társadalmi és gazdasági fejlődési pályájának előrejelzése című projekt zárórendezvénye,
  Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 2015. december 7.
 • Szépszó G.:
  A jövőbeli hatások vizsgálatához felhasznált klímamodell-adatok.
  KRITéR projekt zárórendezvénye,
  Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest, 2015. december 8.
 • Illy, T., Szépszó, G.:
  Using reanalysis data at the Regional Climate Modelling Group of the Hungarian Meteorological Service.
  UERRA user workshop on regional re-analyses,
  Toulouse, Franciaország, 2016. február 3–4.
 • Szépszó, G.:
  A klímamodellek eredményei mint a hatásvizsgálatok kiindulási adatai.
  RCMTéR projekt 2. konzultációs workshopja,
  Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest, 2016. február 19.
 • Szépszó, G.:
  RCMTéR: Új éghajlati szcenáriókkal a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásért.
  RCMTéR projekt zárórendezvénye,
  Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest, 2016. február 29.
 • Pieczka I.:
  A modellszimulációk validációs eredményei.
  RCMTéR projekt zárórendezvénye,
  Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest, 2016. február 29.
 • Sábitz J.:
  Éghajlati projekciók kiértékelése - előzetes eredmények.
  RCMTéR projekt zárórendezvénye,
  Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest, 2016. február 29.


Poszter

 • Boros-Törék, O., Krüzselyi, I., Szépszó, G.:
  Sensitivity study on the integration domain size with ALADIN-Climate RCM.
  Geophysical Research Abstracts 17, EGU2015-6163-3, European Geosciences Union General Assembly,
  Bécs, Ausztria, 2015. április 13–17.
 • Pongrácz, R., Pieczka I., André, K., Bartholy, J.:
  Validation and sensitivity study for the MedCORDEX domain and the Carpathian Region using RegCM4.3.
  Geophysical Research Abstracts 17, EGU2015-2065, European Geosciences Union General Assembly,
  Bécs, Ausztria, 2015. április 13–17.
 • Bartholy, J., Pongrácz, R., Pieczka, I., André, K.:
  Analysis of climate projections for the Carpathian Region using dynamical downscaling.
  Geophysical Research Abstracts 17, EGU2015-2067, European Geosciences Union General Assembly,
  Bécs, Ausztria, 2015. április 13–17.
 • Pieczka, I., Bartholy, J., Pongrácz, R., André, K., Kis, A., Kelemen, F.D.:
  Regional climate modeling study for the Carpathian region using RegCM4 experiments.
  International Conference on Air and Water Components of the Environment dedicated to World Meteorological Day and World Water Day,
  Kolozsvár, Románia, 2015. március 20–22.
 • André K., Pieczka I., Pongrácz R., Bartholy J.:
  Finom felbontású regionális éghajlati modell adaptációja Közép-Európa térségére.
  ELTE Innovációs Nap,
  Budapest, 2015. február 26.
 • Bartholy, J., Pongrácz, R., Pieczka, I., André, K.:
  Validation of simulated precipitation using RegCM experiments for the Mediterranean region and Central Europe.
  2015 Taipei Severe Weather and Extreme Precipitation Workshop,
  Academia Sinica, Taipei, Taiwan, 2015. május 25–27.
 • Bartholy, J., Pongrácz, R., Pieczka, I., André, K.:
  Estimation of regional climate change for the Carpathian Region using dynamical downscaling.
  26th General Assembly of the International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG),
  Prága, Csehország, 2015. június 22. – július 2.
 • Pongrácz, R., Bartholy, J., Pieczka, I., André, K.:
  Estimation of regional climate change taking into account RCP scenarios.
  5th EUGEO Congress on the Geography of Europe Convergences and Divergences of Geography in Europe,
  Budapest, 2015. augusztus 30. – szeptember 2.
 • Szépszó, G., Csorvási, A., Illy, T., Lakatos, M., Bartholy, J., Pieczka, I., Pongrácz, R.:
  Adaptation to climate change in Hungary.
  Workshop on Regional Climate Projections and their Use in Impacts and Risk Analysis Studies,
  São José dos Campos, Brazília, 2015. szeptember 15–18.
 • Pongracz, R., Bartholy, J., Kis, A., Szabo, J.A.:
  Projected climate change consequences in extreme runoff characteristics.
  PANNEX: GEWEX workshop on the climate system of the Pannonian basin,
  Eszék, Horvátország, 2015. november 9-11.
 • Sábitz, J.:
  Impacts of different simulation settings to climate change signal based on ALADIN-Climate results.
  CORDEX International Conference on Regional Climate,
  Stockholm, Svédország, 2016. május 17–20.


Összefoglaló


Cikk


Hírlevél

 • Sábitz J., Szépszó G., Bartholy J., Pieczka I., Pongrácz R., 2015:
  Az RCMTéR projekt 1. hírlevele.
  RCMTéR EEA-C13-10 projekt hírlevél (szerk.: Szépszó G.), Országos Meteorológiai Szolgálat, 8 p.
 • Sábitz J., Szépszó G., 2016:
  Az RCMTéR projekt 2. hírlevele.
  RCMTéR EEA-C13-10 projekt hírlevél (szerk.: Szépszó G.), Országos Meteorológiai Szolgálat, 8 p.


Tájékoztató

 • A sugárzási kényszer változásán alapuló új éghajlati szcenáriók a Kárpát-medence térségére.
  Kiadja az Országos Meteorológiai Szolgálat, 2015, 5 p.


Beszámoló

 • Szépszó G., Krüzselyi I., Illy T., Sábitz J., 2015:
  Az ALADIN-Climate regionális klímamodell integrálási tartományának megválasztására vonatkozó érzékenységvizsgálat.
  RCMTéR EEA-C13-10 projekt beszámoló, 2015. április, 19 p.
 • Sábitz J., Szépszó G., Zsebeházi G., Szabó P., Illy T., Bartholy J., Pieczka I., Pongrácz R., 2015:
  A klímamodellekből levezethető indikátorok alkalmazási lehetőségei.
  NATéR EEA-C11-1 beszámoló (szerkesztette: Szépszó G.), 2015. június, 111 p.
 • Sábitz, J., Szépszó, G., Zsebeházi, G., Szabó, P., Illy, T., Bartholy, J., Pieczka, I., Pongrácz, R., 2015:
  Application of indicators based on regional climate model results.
  NATéR EEA-C11-1 beszámoló angol nyelvű összefoglalója (szerkesztette: Szépszó G.), 2015. június, 11 p.
 • Bartholy J., Pongrácz R., Pieczka I., André K., Bogárdi I., 2015:
  Érzékenységvizsgálatok a RegCM klímamodellel a Kárpát-medence térségére.
  RCMTéR EEA-C13-10 projekt beszámoló, 2015. augusztus, 16 p.
 • Illy T., Sábitz J., Szépszó G., 2015:
  Az ALADIN-Climate modellkísérletek eredményeinek validációja.
  RCMTéR EEA-C13-10 projekt beszámoló, 2015. augusztus, 19 p.
 • Szépszó G., Illy T., Sábitz J., 2016:
  Éghajlati projekció az ALADIN modellel.
  RCMTéR EEA-C13-10 projekt beszámoló, 2016. január, 4 p.
 • Bartholy J., 2016:
  Múltra vonatkozó szimuláció a RegCM modellel.
  RCMTéR EEA-C13-10 projekt beszámoló, 2016. január, 5 p.
 • Bartholy J., 2016:
  Éghajlati projekció a RegCM modellel.
  RCMTéR EEA-C13-10 projekt beszámoló, 2016. január, 4 p.
 • Szépszó G., Csorvási A., 2016:
  ALADIN-Climate modellszimulációk eredményei.
  Tanulmány „A Balaton vízforgalmának a klímaváltozás hatására becsült változása” című NATéR EEA-C11-1 beszámolóhoz, 2016. január, 10 p.
 • Csorvási A., Illy T., Sábitz J., Szabó P., Szépszó G., Zsebeházi G., 2016:
  Múltbeli időszakra vonatkozó modelleredmények validációja.
  RCMTéR EEA-C13-10 projekt beszámoló, 2016. február, 41 p.
 • Csorvási A., Illy T., Sábitz J., Szabó P., Szépszó G., Zsebeházi G., 2016:
  A jövőre vonatkozó projekciók eredményeinek együttes kiértékelése, bizonytalanságok számszerűsítése.
  RCMTéR EEA-C13-10 projekt beszámoló, 2016. május, 51 p.
 • Szépszó G., Illy T., Szabó P., 2016:
  A regionális klímamodellek eredményeinek utó-feldolgozása és a NATéR számára szükséges paraméterek előállítása.
  RCMTéR EEA-C13-10 projekt beszámoló, 2016. április, 15 p.