A sugárzási kényszer változásán alapuló új éghajlati szcenáriók a Kárpát-medence térségére
 Tevékenységek201420152016
negyedévek
IV. I.II.III.IV.I.
WP1 Projektmenedzsment
(Koordinátor: OMSZ)
           
1.1 Projektmenedzsment            
1.2 Projekt-koordináció és projekttanácsadás            
1.3 Projekt-monitoring            
1.4 Kockázat-menedzsment            
WP2 Éghajlati modellszimulációk az ALADIN-Climate modellel
(Koordinátor: OMSZ)
           
2.1 Érzékenység-vizsgálatok elvégzése és az eredmények kiértékelése            
2.2 Múltbeli időszakra történő modellfuttatás            
2.3 Jövőre vonatkozó éghajlati projekció készítése            
2.4 Tapasztalatcsere a Norvég Meteorológiai Intézet klímamodellező csoportjával            
WP3 Éghajlati modellszimulációk a RegCM modellel
(Koordinátor: ELTE)
           
3.1 Érzékenység-vizsgálatok elvégzése és az eredmények kiértékelése            
3.2 Múltbeli időszakra történő modellfuttatás            
3.3 Jövőre vonatkozó éghajlati projekció készítése            
WP4 Összehasonlító elemzések, bizonytalanságok számszerűsítése
(Koordinátor: OMSZ)
           
4.1 Modelleredmények validációja            
4.2 A jövőre vonatkozó projekciók eredményeinek együttes kiértékelése, bizonytalanságok számszerűsítése            
4.3 A regionális klímamodellek eredményeinek utó-feldolgozása és a NATéR számára szükséges paraméterek előállítása            
WP5 Konzultáció a felhasználókkal, képzés, disszemináció
(Koordinátor: OMSZ)
           
5.1 Nyitórendezvény            
5.2 Honlap elkészítése, fenntartása            
5.3 1. konzultációs workshop a felhasználókkal            
5.4 1. hírlevél elkészítése            
5.5 2. konzultációs workshop a felhasználókkal            
5.6 2. hírlevél elkészítése            
5.7 Zárókonferencia