A Földön a 2020-as év hőmérsékleti szempontból a legmelegebb évek között volt az ERA5 globális re-analízis adatbázis alapján (1. 2016, 2. 2020, 3: 2019). Az eddigi legmelegebb 2016-tól csak századértékben maradt el a 2020-as hőmérsékleti anomália. Az ERA5 alapján 2020 0,62 °C-kal volt melegebb, mint az 1981-2010-es normál. Globálisan az elmúlt 5 év volt a legmelegebb az iparosodás kezdete (1850) óta. A felszín közeli hőmérséklet átlagosan 1,25 °C-kal haladta meg az 1850-1900 közötti átlagértéket a Föld egészén. Európa területén a hőmérséklet 1,6 °C-kal tért el az 1981-2010-es normáltól, és Európában – megelőzve a 2019. és 2014. évet – jelenleg a legmelegebb évnek számít 2020 (C3S, 2021).
Magyarországon a 2020-as évi középhőmérséklet országos átlagban 11,5°C-nak adódott (1. ábra), így 1,1°C-kal volt melegebb az 1981-2010-es éghajlati normálnál. 2020 az ellenőrzött, homogenizált (MASHv3.03) és interpolált (MISH v1.03) adatok alapján a nyolcadik legmelegebb az elmúlt 120 évben, s a legmelegebb évtizedet zárja 1901 óta. A 2020-as év hőmérsékleti szempontból jól illeszkedik a globálisan melegedő trendbe. Az évi középhőmérséklet országos átlaga 90%-os megbízhatósági szinten szignifikánsan emelkedik az 1901-től kezdődő hosszú idősor lineáris trendbecslése (1. ábra) alapján. Az évi középhőmérséklet országos átlagának változása az elmúlt 120 év alatt (1901 és 2020 között) átlagosan +1,23 °C-nak adódott, míg az országon belül legalább +1,06 °C és legfeljebb +1,37 °C közötti hőmérséklet-változás fordult elő.
1. ábra
Az országos évi középhőmérsékletek 1901 és 2020 között
(homogenizált, interpolált adatok alapján)
2. ábra
Az országos évi csapadékösszegek 1901 és 2020 között
(homogenizált, interpolált adatok alapján)
Az év során lehulló csapadék mennyisége országos átlagban a homogenizált adatok alapján 615 mm volt, ami csak 2 százalékkal több, mint az 1981-2010-es sokévi érték, viszont mind térben, mind időben igen szélsőségesen alakult az eloszlása. A június és az október nagyon csapadékos, míg az április és a november aszályos, csapadékszegény volt. Az elmúlt 120 évben, 1901 és 2020 között az évi csapadékösszegekhez illesztett exponenciális trend alapján mérsékelt, átlagosan 2,8%-os csökkenést tapasztalunk (2. ábra). 90%-os megbízhatósági szinten -20% és +11% közötti változás fordult elő. Mivel negatív és pozitív értékek is jelentkeztek, a csapadék csökkenése statisztikailag nem szignifikáns. Az 1951 és 2020 közötti időtáv alatt az éves csapadékösszeg változása országos átlagban 1,8%-os csökkenést mutat, azonban a változás ebben az esetben sem szignifikáns. A változás térben sem egyenletes, az ország délnyugati tájain -19%-os csökkenést, az Alföld északi részén +16%-os növekedést találunk.