A szélsebesség évi átlaga hazánk területén többnyire 1,5 és 3,5 m/s között változott, az országos átlag 2001-2020 között 2,6 m/s volt, míg 2023-ban 2,5 m/s-nak adódott. A legmagasabb évi átlagok Északnyugat-Magyarországon voltak jellemzőek, a Dunántúli-középhegységben előfordultak 4 m/s-ot meghaladó értékek is. A Tiszántúlon jelentkeztek még az országos átlagnál szelesebb területek, 3 m/s-ot meghaladó szélsebességgel. A szélsebesség budapesti átlagos éves menetét a szürke oszlopok mutatják a 14. ábrán. Január elejétől márciusig növekszik az országos átlag, majd augusztusig csökken, és újra növekedni kezd egészen az év végéig. 2023-ban az országos szélsebességek havi átlagai februárban, októberben és novemberben haladták meg az átlagot, áprilistól júniusig viszont jelentősen elmaradtak az átlagtól. A legalacsonyabb átlagos szélsebesség júniusban volt (~1,8 m/s), amit a szeptember (~1,9 m/s) és a május (~2 m/s) követett. A legjelentősebb pozitív eltérés novemberben adódott, míg a legszelesebb hónap a február volt (>2,6 m/s).

14. ábra
A szélsebesség havi átlagai Budapest Pestszentlőrincen 2023-ban és a 2001-2020-as átlagértékek (homogenizált adatok alapján)
15. ábra
A szélsebesség havi átlagai Budapest-Pestszentlőrincen 2023-ban az 1991-2020-as normál százalékában

A 15. ábrán jól látható, hogy Budapest Pestszentlőrinc állomáson a 2001-2020 közötti átlaghoz viszonyítva februárban és októberben alig haladta meg a szélsebesség az átlagot, csupán novemberben volt 10%-ot meghaladó a havi átlagos szélsebesség átlagtól való eltérése. A többi hónapban az átlagos szélsebesség kisebb volt, a legnagyobb eltérés júniusban és májusban adódott. Végeredményben elmondható, hogy Budapest Pestszentlőrincen az átlagosnál kevésbé volt szeles a 2023-as év.

16. ábra
A szélsebesség relatív gyakorisága Budapest-Pestszentlőrincen 2023-ban

A 16. ábrán egyrészt a 2001-2020 periódus, másrészt a 2023. év óránként mért szélsebesség értékeiből számolt relatív gyakorisági eloszlást mutatjuk be Budapest Pestszentlőrinc állomásra vonatkozóan. Látható, hogy a 2 m/s-nál kisebb szélsebességek jóval gyakoribbak, az eloszlás alakja aszimmetrikus. Az erősebb szelek, amikor az órás szélátlagok meghaladják a 11 m/s-ot, jóval ritkábbak. A legtöbb eset a 2001-2020-as átlagok szerint az 1,1-2 m/s-os tartományban fordul elő, ez 2023-ban is így volt, noha kissé elmaradt az átlagtól (2023-ban az esetek 37,6%-ában, a sokéves átlag szerint az esetek 41,7%-ában). Ehhez képest a 0,1-1 m/s-os szélsebességek közel kétszer akkora gyakorisággal jelentkeztek 2023-ban, mint a sokéves átlag esetén. Ennek a kategóriának a megnövekedett gyakorisága a nagyobb szélsebességek gyakoriságának csökkenésével párosult. Láthatjuk, hogy a 2,1-3 m/s-os kategóriában harmadával kevesebb eset adódott, és a nagyobb szélsebességeknél (11 m/s-ig) mind kisebb volt a 2023-ban előforduló értékek gyakorisága.

A szélviszonyokat jellemző küszöbnapok éves menetét a 17. ábrán mutatjuk be. 2023-ban Budapest Pestszentlőrincen összesen 91 szeles nap (napi maximális széllökés (fx) ≥ 10 m/s) fordult elő. A legtöbb szeles napot márciusban jegyeztük az állomáson 14 nappal, mely 1 nappal haladta meg az ilyenkor szokásos értéket. Ezt követte november és július, amikor 13 és 12 szeles nap fordult elő. Novemberben ez jelentős eltérésnek tekinthető, mert a sokéves átlag ebben a hónapban 7 nap. Szeptemberben nem regisztráltunk szeles napot, így 8-cal kevesebb volt az átlagnál, májusban 3 míg júniusban 4 szeles nap volt mindössze.

Viharos napból (fx ≥ 15 m/s) egy év alatt 31 szokott lenni az 1991-2020-as átlag szerint, ehhez képest 2023-ban mindössze 15 viharos napot detektáltunk Pestszentlőrincen. Csupán februárban, augusztusban és novemberben érte el a viharos napok száma a normál értéket, és csak decemberben haladta meg azt. Áprilisban az ilyenkor megszokott 4 nap helyett egyetlen viharos nap sem fordult elő, ahogy júliusban is elmaradt mind a három viharos nap.

17. ábra
A szeles és a viharos napok számának évi menete Budapest-Pestszentlőrincen 2023-ban

A sokévi átlagokkal összevetve Budapest Pestszentlőrinc állomásunkon februárban, márciusban és szeptemberben több volt a szeles nap, míg jelentősen elmaradt az átlagtól szeptember, május és június. A szeles napok száma éves szinten több mint 20%-kal volt kevesebb a megszokottnál (18. ábra).

18. ábra
Szeles napok száma a normál százalékában, Budapest-Pestszentlőrincen 2023-ban
19. ábra
Viharos napok száma a normál százalékában, Budapest-Pestszentlőrincen 2023-ban

A viharos napok számában még nagyobb különbségeket láthatunk (19. ábra). Budapest Pestszentlőrincen havonta 1-4 viharos napra számítunk a sokévi átlagok alapján, 1991-2020 között a legtöbb márciusban, áprilisban volt jellemző. A szokásossal szemben 2023-ban öt hónap esetén (április, május, július, szeptember és október) egyáltalán nem jegyzetünk a viharos fokozatnál (15 m/s-nál) nagyobb maximális széllökést a talaj közelében ezen a mérőhelyen. December volt az egyetlen nap, amikor a megszokottnál több viharos nap fordult elő. Összességében éves átlagban Budapest Pestszentlőrincen fele annyi viharos napot regisztráltuk 2023-ban (15 nap), mint az 1991-2020-as periódusban (30 nap).

20. ábra
A szélirány relatív gyakorisága Budapest-Pestszentlőrincen 2023-ban, és a 2000-2020 közötti időszak átlaga

A 20. ábrán a szélirány gyakorisági eloszlását láthatjuk Budapest Pestszentlőrincen a 2001-2020 közötti időszak átlaga és a 2023. év adatai alapján. A sokévi átlag jól mutatja, hogy Budapest esetében az uralkodó szélirány egyértelműen az északnyugati, de a keleti is nagy gyakorisággal fordult elő. 2023-ban, bár jelentősen elmaradt a megszokottól, még mindig az északnyugati szél jelentkezett a legnagyobb arányban, melytől alig maradt el az északi és az észak-északnyugati irány, amit a keleti szél követett, mely szintén elmaradt a megszokottól. A nyugati (és nyugat-délnyugati, nyugat-északnyugati) szelek viszont nagyobb arányban képviselték magukat 2023-ban.