2023-ban az országos évi csapadékösszeg 767,3 mm volt, mely az 1991-2020-as sokévi átlag 125%-a (8. ábra). A megelőző két év (2022 és 2021) a legszárazabb évek első negyedébe esett, míg a 2023-as a 8. legcsapadékosabb év lett 1901 óta. Januárban a megszokott csapadékösszeg két és félszerese hullott, ezzel a legcsapadékosabb január lett az elmúlt 123 évben. Februárban a normál érték 44%-a hullott csak le, így szárazság szempontjából a februárok szárazabb harmadába tartozik. A csapadékösszeg mind a három tavaszi hónapban 10-20%-kal haladta meg az 1991-2020-as átlagot. Ezt követően júniusban is az átlag felett, júliusban viszont az átlag alatt alakult a havi összeg. Augusztusban közel 30%-kal hullott több csapadék a normálnál, ezzel a 29. legcsapadékosabb lett a 123 éves adatsorunkban. A szeptember már szárazabban telt, a megszokott mennyiség 63%-a érkezett, októberben pedig 11%-kal haladta meg a csapadék az átlagot. Novemberben már az éghajlati normálnak több, mint kétszerszere hullott, és decemberben is a szokásos érték 184%-a adódott. Ennek köszönhetően a november a 8. míg a december a 10. legcsapadékosabb lett 1901 óta. Az év legnagyobb napi csapadékösszege 122,0 mm volt, amit június 6-án Kékestető állomáson regisztráltunk.

8. ábra
Havi csapadékösszegek 2023-ban az 1991-2020-as normál százalékában (homogenizált, interpolált adatok alapján)

2023-ban a hegyvidékeken hullott a legtöbb csapadék, ami mellett egy nyugat-kelet irányú csökkenés is megfigyelhető (9. ábra). A legalacsonyabb, 500-650 mm közötti értékek az Alföld középső részén voltak jellemzőek, míg a Dunántúlon általában 700-900 mm között volt a csapadék éves összege. A Dunántúli-középhegységben többnyire 900-1100 mm, míg az Északi-középhegységben 900-1200 mm volt jellemző. A legmagasabb évi összeget (1406,6 mm) Kékestetőn mértük, míg a legkisebb éves értéket (467,3mm) Békéssámson állomáson jegyeztük.

9. ábra
A 2023. évi csapadékösszeg (homogenizált, interpolált adatok alapján)

A 2023. évi csapadékösszeget az 1991-2020-as normállal összevetve elmondható (10. ábra), hogy az országon belül észak, északnyugat felől dél, délkelet felé haladva csökkent a csapadéktöbblet. A legnagyobb eltérést a Mátra térségében kaptuk, itt általában a megszokott mennyiség 150-190%-a hullott le. A Dunántúl északi felén 120-150%, déli részén 100-140%, míg az Alföldön a megszokott éves csapadék 100%-130%-a volt a 2023-as összeg. 2023-ban alig volt az átlagosnál szárazabb terület: az Alföldön kisebb foltokban az átlagos mennyiség 80-90%-a hullott az év során.

10. ábra
A 2023. évi csapadékösszeg az 1991-2020-as normál %-ában (homogenizált, interpolált adatok alapján)
11. ábra
Havi csapadékösszegek 2023-ban és az 1991-2020-as átlagértékek (mm) (homogenizált, interpolált adatok alapján)

A csapadék éven belüli alakulását a 11. ábrán mutatjuk be. Hazánkban az 2023-ban a legszárazabb hónap a február lett, amit a második helyen a szeptember követett. Nyár elején, júniusban és júliusban szokott a legtöbb csapadék hullani, majd fokozatosan csökken a mennyiség az év végéig. Ezzel szemben 2023-ban a legcsapadékosabb hónap a november lett, amit a december követett, a harmadik legcsapadékosabb hónap pedig január volt, megelőzve a júniust.

12. ábra
A különböző küszöbértékek feletti csapadékos napok száma (országos átlag) 2023-ban

A csapadékviszonyokat jól jellemezhetjük a csapadékmennyiség mellett a csapadék-küszöbnapok számával is (12. ábra). Az év során az állomások országos átlagában összesen 134 napon hullott csapadék, a legtöbb csapadékos nap (> 0,1 mm) novemberben (17 nap) fordult elő, amit szorosan követ a január (16 nap). 2023-ban 10 mm-t elérő napokból 8-cal több volt, mint a megszokottnál (18 nap). 20 mm feletti napi csapadékösszeg 5 helyett 8 adódott, csak négy hónapban nem jelentkezett (februárban, márciusban, áprilisban és szeptemberben), a többi hónapban mindig volt 1-1 nap. Júniusban és augusztusban még 30 mm-t meghaladó napi csapadékösszegek is jelentkeztek. Havas napból kevesebb fordult elő a vártnál országos átlagban: 21 helyett 17 nap. A legtöbb havas napot 2023-ban Kékestető állomáson összegeztük (61 nap).

13. ábra
Azon napok száma 2023-ban (országos átlag) amikor 1 mm-nél több csapadék esett és az 1991-2020-as átlagértékek

2023-ban 97 napon haladta meg a csapadék mennyisége az 1 mm-t, ami 11 nappal több az 1991-2020-as átlagnál (87 nap). A szokásos éves menet (13. ábra) szerint májusban kellene a legtöbb 1 mm csapadék feletti napot detektálnunk, melyet a június és a július követ. 2023-ban ezek a hónapok mind átlagosak voltak, emellett januárban, novemberben és decemberben a megszokottnál jóval magasabb értékeket kaptunk.  Novemberben 13 ilyen nap volt, ami 5-tel haladja meg a normál értéket. A legkevesebb 1 mm-t meghaladó csapadékú nap februárban adódott, 7 nap helyett mindössze 3 volt.