2017. augusztus 19. szombat
Tervek

A klímamodellezés terén számos további tervünk, elképzelésünk van a megkezdett munka folytatásához, melyek közül a legfontosabbakat és a legérdekesebbeket emeljük ki az alábbiakban:

  • A magyarországi regionális klímamodellek (ALADIN-Climate, PRECIS, RegCM, REMO) együttes kiértékelése. A Magyarországon rendelkezésre álló négy regionális klímamodell (elsősorban) jövőre vonatkozó eredményeit együttesen értékeljük ki (ensemble technika), azaz számszerűsítjük az egyes projekciókat és a bennük rejlő bizonytalanságokat. A munkát az OMSZ és az ELTE Meteorológiai Tanszéke közösen valósítja meg, s ennek első eredményei szolgáltak alapul a Magyarország éghajlatának várható alakulásáról 2010-ben elkészített hivatalos állásfoglaláshoz.

  • Tervezzük a jelenleg rendelkezésre álló modellkísérletek további bővítését, kiegészítését, amely az alábbi munkák elvégzését jelenti:
    1. A jelenleg 25 km-es horizontális rácsfelbontású REMO modell 10 km felbontású változatának előkészítése (a megfelelő tartomány meghatározása) és futtatása az 1951-2100-as időszakra.
    2. Az ALADIN-Climate modell optimális futtatási tartományának meghatározása és a 10 km-es modellfuttatások ismételt végrehajtása (egy, a jelenleginél újabb modellváltozattal).
  • További kapcsolatokat szeretnénk kiépíteni a nagyközönséggel illetve a klímaváltozás hatásainak vizsgálóival annak tudatosítása érdekében, hogy az éghajlati rendszer jövőbeli alakulásának vizsgálatára az egyedüli járható út a dinamikus modellezés, és az éghajlati hatásvizsgálatokat regionális klímamodellek eredményeire kell alapozni (1. ábra) az eredményes alkalmazkodási feladatok megtervezéséhez. A kapcsolattartás egyik tervezett eszköze egy kérdőív összeállítása, mely révén felmérhetnénk a társadalom éghajlatváltozással kapcsolatos ismereteit, illetve jellemző tévhiteit.

 1. ábra

1. ábra
A regionális klímamodellek hatásvizsgálatokra való alkalmazhatóságának sematikus folyamatábrája

 

Utolsó frissítés: 2011. április 1.