2021. október 20. szerda
Mérőhálózat

Magyarországi levegőminőségi mérőhálózat

Létünk fontos eleme a levegő, azonban egészségünkre hatással van a bennünket körülvevő levegő szennyezettségének mértéke és típusa. Vannak olyan szennyező anyagok, amelyek jelenléte csak méréssel mutatható ki, mint ahogy az is, hogy a jelenlévő szennyező anyagok mennyisége mennyire káros az egészségünkre. A levegő minőségének értékelése a mérések eredményei alapján történik.
A légszennyezettség mérésének fontos szerepe van életünkben, ezért a rendszeres mérések céljából mérőhálózat telepítésére került sor.
Az egész ország területét lefedő mérőhálózatot a kormányhivatalok üzemeltetik. Az üzemeltetés és irányítás mellett egy közbenső egység is segíti a mérőhálózat működését, a Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ (LRK), amely az egységes működés szakmai irányításának operatív feladatait látja el. A koordinációs munka mellett az LRK feladata még a minőségirányítási és az országos adatközponti feladatok végzése.
Az Országos Levegőszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) a manuális (ismertebb nevén RIV) és az automata mérőhálózatból áll. A mérőhálózatot képező mérőállomások és mérőpontok elhelyezésének rendszeres felülvizsgálata a mindenkori légszennyezettségi zónák és agglomeráció figyelembevételével történik.
A manuális mérőhálózat regionális alközpontokból, valamint a LRK-ból áll. Az alközpontok munkája magába foglalja a mintavételi pontokon történő rendszeres mintavételt, a minták vizsgálatához szükséges laboratóriumi hátteret és a vizsgálati eredmények gyűjtéséhez, továbbításához, értékeléséhez szükséges LRK Adatközpontot is. A manuális mérőhálózat mérőpontjainak száma az alábbi: 11 településen kén-dioxidot (SO2), 79 településen nitrogén-dioxidot (NO2), 21 településen ülepedő port, 24 településen kisméretű részecskét (PM10) és összetevőit vizsgálnak, ez utóbbiból történik a nehézfém és PaH szennyezőanyagok meghatározása.
Az automata mérőhálózat szintén alközpontokból és a LRK-ból áll. Az alközpont része a folyamatos működésű automatikus elemzőkészülékekből kialakított mérőállomás és a hozzátartozó adatközpont. Az automata mérőhálózat keretében működő mérőállomások száma 64, ebből 53 db fix helyre telepített, 11 db mobil mérőállomás.
Budapesten 12 db fix helyre telepített automata mérőállomás működik a kötelezően előírt 6 db helyett. Az automata mérőállomások gáz és szilárd halmazállapotú szennyezőket, valamint az értékeléshez szükséges meteorológiai paramétereket mérnek.
A mérőállomások jogszabályban meghatározott kiemelt jelentőségű légszennyező anyagok (SO2, NOx, CO, O3, BTEX, VOC, PM10, PM2,5) mérésére vannak felszerelve. A mérések referencia–módszer szerint, vagy azzal egyenértékű módon történnek. A mérőkészülékek adatait számítógép gyűjti.
A mérési adatok az adatgyűjtőből on-line módon jutnak az alközpontokba és az országos adatközpontba (LRK), onnan pedig az internetre. Ezek nyers adatok, amelyek még nem estek át végleges ellenőrzésen. Az adatok érvényesítése később történik meg. Az OLM honlapján az online adatok mellett az alábbi megjegyzés szerepel: "a 90 napnál nem régebbi adatok tájékoztató jellegűek", ami azt jelenti, hogy a kétszintű validálás (érvényesítés) befejezése után a tájékoztató adatok változhatnak.
A kormányhivatalok által üzemeltetett mérőállomások adatainak első szintű ellenőrzése az alközpontokban történik. A validált adatok továbbításra kerülnek az országos adatközpontba. Az alközpontok feladata a helyi adatbázis karbantartása, folyamatos figyelő rendszer működtetése. Amennyiben a szennyezettség mértéke meghaladja a tájékoztatási, vagy a riasztási küszöbértéket, ellenőrizni kell a túllépés körülményeit és valós túllépés esetén intézkedést kell kezdeményezni a hatályos jogszabályok szerint.
Az adatok második szintű validálását az országos adatközpontban végzik. A végső ellenőrzésen átesett adatok alapján történik a hazai és nemzetközi adatszolgáltatás és a levegő minőségének értékelése, ami szintén az Adatközpont feladata.
Az ország levegőminőségének értékeléséhez az egyedi mérési programok eredményei is felhasználásra kerülnek, ha az értékeléshez szükséges mérési időszak követelményeinek eleget tesz a program.
A törvényi előírásnak megfelelően a mérőhálózat működtetését akkreditált vizsgálólaboratóriumok végzik. Az adatok összehasonlíthatósága érdekében a mérések az EU irányelvben meghatározott referencia-módszerek szerint folynak, a nemzetközi etalonokra történő visszavezetés biztosított.
A hálózatban megfelelő számú mérőállomás áll rendelkezésre, ugyanakkor a mérőhálózat fejlesztése folyamatos. 2014 évben zárult le több projekt is (KEOP, Svájci-Magyar Együttműködési Program), ami a mérőhálózati műszerek jelentős részének cseréjét, a hálózat egységesítését, illetve informatikai fejlesztéseket tett lehetővé.
Összességében az OLM üzemeltetésével kapcsolatban elmondható, hogy megbízható, összehasonlítható adatokat szolgáltat, a közönségtájékoztatás megfelelő, az EU elvárásainak teljesítésére a fejlesztések folyamatosak.