2021. október 19. kedd
Tájékoztató - aktuális budapesti légszennyezettségről

Budapesten 12 állomásból álló automata mérőhálózat működik, melynek üzemeltetője a Pest Megyei Kormányhivatal. A térképeken a nagyvárosi levegőminőséget leginkább jellemző 4 szennyezőanyag aktuális, óránként frissülő értékei láthatók.
Budapesten az ún. szmogriadót a főpolgármester rendeli el és - a mérési eredményektől függően - szünteti meg. Elrendelés esetén a „69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendeletben (jogtár) előírt intézkedéseket kell alkalmazni, a javasolt elővigyázatossági intézkedések mellett. A szmoghelyzet megszüntetésének feltételeit is a fővárosi szmogriadó-terv tartalmazza.
A térképeken elhelyezett színes pontok a fővárosi levegőminőséget szemléltetik, a szmogriadó-tervben szereplő szennyező anyagok aktuális értékelése alapján, az alábbi színjelölés szerint:
Megfelelő (a koncentráció az egészségügyi határérték alatt)
Szennyezett (a koncentráció az egészségügyi határérték és a szmogriadó tájékoztatási küszöbértéke között)
Szmogriadó tájékoztatási fokozata (a koncentráció a szmogriadó tájékoztatási küszöbértéke és a riasztási
küszöbérték között)
Szmogriadó riasztási fokozata (a koncentráció a riasztási küszöbértéken és a felett)
Nincs mérés.
A környezeti levegővel kapcsolatos szabályozás háromféle határértéket tartalmaz (növekvő mértékben):
  • Egészségügyi határérték: tartós egészségkárosodást nem okoz, és amelyet az emberi egészség védelme érdekében a jogszabályban meghatározott módon és időn belül be kell tartani.
    Elérése és túllépése veszélyes légszennyezettséget eredményez.
  • Tájékoztatási küszöbérték: a légszennyezettségnek egyes légszennyező anyagok tekintetében a lakosság egyes érzékeny (gyermek, időskorú, beteg) csoportjaira megállapított szintje, amelynek túllépése esetén a lakosságot - Budapesten a Fővárosi Önkormányzatnak - tájékoztatni kell.
    Elérése és túllépése enyhébb intézkedéseket jelentő, tájékoztatási fokozatú szmoghelyzetet eredményez.
  • Riasztási küszöbérték: a légszennyezettség azon szintje, amelynek rövid idejű túllépése is veszélyeztetheti az emberi egészséget, és amelynél azonnali beavatkozást kell tenni.
    Elérése és túllépése forgalomkorlátozással járó intézkedéseket jelentő, riasztási fokozatú szmoghelyzetet eredményez.
A szmogriadó tájékoztatási, vagy riasztási fokozatát akkor kell elrendelni, ha három mérőállomáson, egy időben mért légszennyező anyag koncentrációjának 3 egymást követő 1 órás átlaga, illetve a kisméretű részecske szennyezés (PM10) esetében 2 egymást követő 24 órás (naptári napra vonatkozó) átlaga meghaladja a határérték rendeletben rögzített tájékoztatási vagy riasztási küszöbértéket és teljesülnek a határérték rendelet további feltételei.
Az önkormányzat intézkedéseit megalapozó mintavételeket és vizsgálatokat, majd az eredmények ellenőrzését, rendszeres értékelését az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat végzi, majd honlapján közzéteszi. A vizsgálati módszerek feltételeinek biztosítása állami feladat, a mérőpontokat a jogszabályi feltételeknek megfelelően a környezetvédelmi hatóság jelöli ki. További jogi részletekről itt olvashatnak.
A tájékoztatási és riasztási küszöbértékek figyeléséhez szükséges aktuális 1 órás koncentráció értékek, a határértékek-túllépések esetszáma és a jogszabályban rögzített aktuális határértékek a táblázatokban tekinthetők meg.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján közzétett folyamatos értékelés a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának támogatásával jött létre és az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat adatai alapján működik.
[µg/m3] Egészségügyi
határérték
Tájékoztatási
küszöbérték
Riasztási
küszöbérték
Az eü. határérték
túllépésének
évenként tűrhető
esetszáma
Éves átlag
határértéke
Nitrogén-dioxid
(órás átlag)
NO21003504001840
Kén-dioxid
(órás átlag)
SO22504005002450
Ózon
(órás átlag)
O3-180240--
Ózon (8 órás mozgóátlagok napi maximuma) O3120--80*-
Kisméretű részecske szennyezés
(napi átlag)
PM105075**100***3540

*     az utolsó három év átlagában
**   két egymást követő napon
*** két egymást követő napon és az OMSZ szerint a következő napon javulás nem várható
Tájékoztató