A nyugati medencében a viharjelző rendszer alapon van.
A középső medencében a viharjelző rendszer alapon van.
A keleti medencében a viharjelző rendszer alapon van.
Severe weather forecast for Lake Balaton
More information - Lake Balaton
OMSZ: Sunday 3 July 2022 12:04  (10:04  UTC)  [irGa]
More information - Lake Balaton »