2024. június

Előzetes adatok alapján

3. ábra
Csapadékösszeg
4. ábra
A csapadékösszeg aránya az 1991-2020 átlaghoz viszonyítva