2017. október 22. vasárnap
Közérdekű adatok
Alapító okirat (1)

 

OMSZ: 2014. december 17. 14:00

OMSZ módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. § (4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendeletben, valamint az Országos Meteorológiai Szolgálatról szóló 277/2005. (XII. 20.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve – az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben – az Országos Meteorológiai Szolgálat (a továbbiakban: OMSZ) alapító okirata - 2014. november 18. - IfPF/233/4/2014.
letöltés [pdf: 334 KB]  - 2014