2018. május 24. csütörtök
OMSZ hírek

OMSZ: 2017. március 14. 16:47

Bereczky László és Büki Kornél kollégánk kitüntetése

Dr. Fazekas Sándor Életfa Emlékplakett Ezüst fokozata kitüntetést adományozott Bereczky Lászlónak, az Országos Meteorológiai Szolgálat nyugalmazott villamosipari mérnökének, több évtizeden át a meteorológiai szakterületek fejlesztésében, irányításában, valamint a munkabiztonsági és minőségirányítási területen végzett kimagasló tevékenysége elismeréseként, valamint Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott Büki Kornélnak, az Országos Meteorológiai Szolgálat nyugalmazott főállomás vezetőjének, négy évtizedes meteorológiai munkája, vezetői és hálózati ellenőri tevékenysége elismeréseként. Ez úton is gratulálunk és jó egészséget kívánunk kitüntetett kollégáinknak!

Bereczky László és Büki Kornél részére a kitüntetést dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából rendezett ünnepségen adta át.Bereczky László 1936-ban született Bukarestben, első szakképesítését – mint híradásipari technikus – 1956-ban szerezte, és ezt követően az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt Rádiócső Gyáregységében kezdett dolgozni, gyártástechnikusként.

Az Országos Meteorológiai Intézet kötelékébe 1964-ben került, ahol a Távközlési Műszaki Osztályon több mint 10 éven keresztül foglalkozott az akkori híradástechnikai és elektronikai rendszerek és berendezések karbantartásával és javításával. A Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola Gyengeáramú Karán, a műszer-automatika szakon oklevelet szerzett 1976-ban. Ezt követően az elektronikus méréstechnikával, mérőkészülékek tervezésével és kivitelezésével foglalkozott. Számos kisebb-nagyobb mérőkészüléket tervezett és készített szolgálati célra (melyek közül néhány – kora és talán egykori használati értéke miatt – már a székház folyosóin található múzeumi tárlókban van kiállítva). Több tanulmányt készített a fejlesztett műszerekről és mérési eljárásokról.

Az Ipari és Kereskedelmi Minisztériumtól szakértői engedélyt kapott 1991-ben, a következő területekre: A) Meteorológiai és hidrológiai mérőműszer és eszköz. B) Villamos és elektronikus analóg és digitális automatika elem és rendszer.

Szakértői és műszaki ellenőri tevékenységet végzett a PAKSI ATOMERŐMŰ RT. meteorológiai mérőtornyának műszer-felújítási munkáival kapcsolatban.

Tagja volt a Magyar Elektrotechnikai Egyesületnek és fennállásáig tagja volt a Mikrohullámú Hőkeltés Biológiai Hatásai Munkabizottság-nak, amely az alacsonyfrekvenciás villamos és mágneses erőterek, valamint a mikrohullámú elektromágneses sugárzás és perifériálisan az infra- és ultrahang, továbbá a lézerfény biológiai hatásaival foglalkozott. Ennek kapcsán különös figyelmet szentelt a Szolgálatnál hajdan 7 telephelyen üzemelő, 9 db különféle típusú és feladatú rádiólokátor kezelőszemélyzetét és a környezetet érő mikrohullámú sugárexpozíció kérdéseinek. Néhány évig tevékenykedett a Szélenergia Munkabizottságban is.

Az Országos Meteorológiai Szolgálatnál, az 1991-ben történt megalakulása után 1998. végéig vezette azt a műszaki meteorológiai tevékenységet végző szervezeti egységet, amely elkezdte és lényegében be is fejezte a földfelszíni meteorológiai mérések automatizálásának feladatait. Közvetlen irányításával valósult meg a gamma-dózisteljesítménymérő országos hálózat és a tésai radioaktív-aeroszol monitor telepítése. Éveken át foglalkozott a meteorológiai mérőérzékelők kalibrálásának témakörével foglalkozik és kiemelten a minőségügy kérdéseivel.

A Szolgálat egészére kiterjedő külön megbízatása 1965-től kezdődően folyamatosan, a munkavédelemmel és a biztonságtechnikával összefüggő feladatok teljes körű végzése. 1995-ben felsőfokú szakképesítést szerzett biztonságszervezésből, amely munkavédelmi, tűzvédelmi, polgári védelmi és vagyonvédelmi tevékenységet foglalt magába.

2011. június 30-ig nyugdíjas éveiben is tovább végezte a munka- és tűzvédelem, valamint a minőségirányítás feladatait.

 

Büki Kornél 1976-tól 2016-ig az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársa. Tavaly novemberben vonult nyugdíjba.

Munkáját elhivatottan és nagy pontossággal végezte, előbb a Soproni Főállomás észlelőjeként, majd annak vezetőjeként, a nyugdíjazását megelőző 16 évben pedig hálózati ellenőrként. A 40 év alatt bekövetkezett változásoknak aktív részvevője volt és mindvégig nyitott volt az újításokra melyek az elmúlt évtizedeket jellemezték. Tevékenysége során munkáltatója, az OMSZ érdekeit képviselte, de nem feledve, hogy a meteorológia, a földfelszíni megfigyelés több, mint elvégzendő feladat: hivatás.

Mindvégig észlelőként és az észlelőkkel dolgozott. A Dunántúlon mintegy 200 társadalmi észlelővel tartotta a kapcsolatot, intézte ügyeiket, tanácsot adott ezerféle kérdésben, s ha egy nagy múltú mérőhely megszűnt, gondoskodott a folytatásról. Kornélhoz hasonló embereknek köszönhető, akik idejüket és fáradtságukat nem sajnálva keresték, kutatták a legjobb észlelőket, a legjobb helyszíneket, hogy nemzeti éghajlati adatbázisukban tucatszám vannak 80-100 éves folyamatos adatsorok. Az észlelők munkája mellett ez teszi lehetővé az éghajlat változásának pontos vizsgálatát. Megbízható, pontos észlelők beszervezése, keresése az első lépése éghajlatunk ismeretének. Kedves és szerény személye észlelők sokaságának adott pozitív képet a Szolgálatról, akik többsége más kollégát nem ismert.

A hagyományos munka mellett a vidéki hálózati ellenőrök első generációjának tagja, akik a modern technika követelményének megfelelően már automata állomásokat is látogattak, ellenőriztek és a felmerült hibákat elhárították. Ez merőben új feladat volt és ennek tapasztalataira, kialakított rendjére a mai napig építhetünk. A havonként ellenőrzött, felügyelet nélküli állomásokon szerteágazó feladatok, kihívások voltak és ezek megoldása biztosította, hogy a Szolgálatnak stabil és a legszigorúbb minőségi követelményeknek megfelelő hálózat alakuljon ki. Kollégái mindig számíthattak rá és nyugdíjazása óta is folyamatosan segíti munkánkat példát adva egy  becsülettel végigszolgált és gyakran el nem ismert életútra.


Forrás: FM Sajtóiroda