2017. április 28. péntek
Levegőkörnyezeti Tájékoztató
levegokornyezet
Csapadékvíz-mintavétel jelenleg 5 mérőállomáson történik: K-pusztán, Farkasfán, Nyírjesen, Hortobágyon és Siófokon. Az itt vett mintákból mérjük a klorid-, szulfát-, nitrát-, ammónium , alkáli- és alkáliföldfém-ionok, illetve nehézfémek koncentrációját, emellett a csapadékvíz pH értékét és elektromos vezetőképességét is meghatározzuk. Az első három ábrán a napi csapadékmintákból mért ion-koncentrációk csapadékmennyiséggel súlyozott havi átlaga, illetve a K-pusztai adatoknak a 2000-2004. évek közötti referencia időszaktól való relatív eltérése látható. A 4. ábra a pH értékeket mutatja, míg az utolsó két ábra a kén és a nitrogén nedves ülepedésének havi összegét adja, bemutatva egyúttal a 2000-2004. évek közötti referencia időszak értékeit is.

Anionok és ammónium a csapadékvízben 
(havi átlag)
Fémek a csapadékvízben (havi átlag)
Ionok koncentrációjának (havi átlag) 
eltérése az 1996-2000 közötti átlagértéktől 
(K-puszta)
A csapadékvíz pH értékének havi átlagai
A kén ülepedés havi összegei
A nitrogén ülepedés havi összegei
OMSZ: 2017. február 24. 10:55 (08:55  UTC)